Telefon: 0766 88 38 75

Incetarea contractului de inchiriere a locuintei

Av. Bogdan Dobrescu

Contractul de inchiriere a locuintei este o varietate a contractului de locatiune, avand obiectul lui specific: locuinta. Se extinde si asupra inchirierii spatiilor destinate exercitarii activitatii unui profesionist.

Prin „locuinta” intelegem constructia alcatuita din una sau mai multe camere de locuit, cu dependintele, dotarile si utilitatile necesare, care satisfac cerintele (minimale) de locuit ale unei persoane/familii.

Contractul inceteaza prin:

1.acordul partilor

2. expirarea duratei (daca nu intervin prorogari)

3. rezilierea

4. denuntarea unilaterala

5. decesul chiriasului

6. parasirea locuintei de catre chirias

7. pieirea locuintei

8. desfiintarea titlului locatorului (cel care a inchiriat locuinta)

9. instrainarea locuintei

In cazul rezilerii, Noul Cod Civil introduce noi cauze, spre exemplu: Chiriasul poate rezilia contractul daca imobilul prin structura ori prin starea sa constituie o primejdie grava pentru sanatatea celor care lucreaza ori locuiesc in ea. Acest drept de a cere rezilierea poate fi exercitat chiar daca a renuntat in mod expres la el avand insa dreptul la daune-interese doar daca la momentul inchirierii nu a cunoscut viciul.

De asemenea, locatorul poate cere rezilierea daca chiriasul (membrii familiei sale ori alte persoane carora acesta le-a ingaduit folosirea, detinerea ori accesul la locuinta) are un comportament care face imposibila convietuirea cu alte persoane care locuiesc in imobil ori in vecinatate ori impiedica folosirea normala a locuintei ori a partilor comune.

Bineinteles, contractul poate fi reziliat si pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor din contract.

Posibilitatea rezilierii la cererea Asociatiei de proprietari cand chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce ii revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni, a fost eliminata din noul cod civil, Asociatia avand in prezent doar posibilitatea actionarii lui in judecata.

In ceea ce priveste denuntarea unilaterala, cand contractul a fost incheiat pe o perioada nedeterminata, ambele parti pot denunta contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz:

-in cazul locatarului care vrea sa rezilieze contractul, termenul de preaviz nu poate fi mai mic decat sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei (daca nu au stabilit prin contract alt termen de preaviz)

-locatorul poate denunta contractul cu respectarea unui termen de preaviz ce nu poate fi mai mic de 60 de zile (daca s-a stabilit chiria pentru o luna sau mai mult) sau 15 zile (daca intervalul de timp pentru care s-a stabilit chiria e mai mic de o luna).

In cazul contractului incheiat pe perioada determinata:

-locatarul: preaviz cu cel putin 60 de zile inainte

-locatorul: acelasi termen de preaviz ca la contractul cu durata nedeterminata, daca s-a prevazut in contract ca poate denunta contractul in vederea satisfacerii nevoilor locative proprii ori ale familiei sale.

Spre deosebire de locatiune, daca locatarul (chiriasul) decedeaza, locatiunea inceteaza. Contractul va inceta in 30 de zile de la deces. Daca descendentii si/sau ascendentii lui au fost mentionati in contract si au locuit impreuna cu el, pot alege in aceste 30 de zile daca doresc sa continue sau nu contractul. In reglementarea vechiului cod civil, aveau acest drept de a opta si alte persoane care au locuit cu el (deci nu doar ascendenti sau descendenti) cel putin un an + daca au fost trecute si ele in contract.

Decesul are efect si asupra subinchirierii (va inceta tot in 30 de zile de la decesul chiriasului). Prezenta lege se aplica pentru decesele survenite dupa 1 oct. 2011.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts

Raspunsuri Juridice
Avocat Bogdan Dobrescu 0766 88 38 75 Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica GRATUIT la avocat@raspunsurijuridice.ro

1 Comment:

 • By Tonea Marin 09 Mar 2014

  Buna seara,

  Avem incheiat un contract de inchiriere pt o locuinta-inregistrat la Administratia finantelor Publice

  In urma faptului ca nu si-a platit chiria chirasii au parasit locuinta in data 14 decembrie 2014.

  In luna ianuarie am apelat la serviciile unui executor pentru recuperarea c/v chiriei.

  Chiriasul refuza sa predea apartamentul, in starea in care i-a fost predat si pt. care exista PV-de predare primire.

  Pana astazi 9 martie 2014 nu stim care este starea apartamentului, deoarece nu putem intra decat in prezenta chiriasului.

  Se poate face o plangere penala pentru faptul ca a lasat apartamentul in parasire?Trebuie neaparat sa astept data  de incetare prevazuta in contract. Este posibil sa fi lasat hrana in frigider, sa curga un robinet sa fi lasat focul aprins la aragaz etc.? Considerati ca sunt in drept sa vizitez apartamentul dar nu pot decat in prezenta chiriasului care nu mai est?

  Contractul se trmina la 15 iulie 2015.

  Va multumesc

  Cu respect, 

  Tonea

Leave a Reply