Coordonator: Av. Bogdan Dobrescu

Proprietatea rezolubila presupune ca existenta dreptului in patrimoniul dobanditorului este nesigura deoarece dreptul poate fi desfiintat cu consecinta reintoarcerii in patrimoniul instrainatorului. Mentinerea dreptului in patrimoniul dobanditorului este conditionata de realizarea ori nerealizarea unui eveniment.

Din moment ce dreptul de propritate poate fi instrainat printr-un act juridic inseamna ca acel act poate fi afectat de modalitati (in cazul de fata „conditie”) sau transmiterea poate aparea afectata de conditie in temeiul legii.

Conditia rezolutorie=indeplinirea ei va duce la desfiintarea actului

Conditia suspensiva=indeplinirea ei va duce la nasterea actului juridic si producerea de efecte

Pana la indeplinirea conditiei, teoretic, bunul are doi proprietari: transmitatorul (al carui drept este supus conditiei suspensive) si dobanditorul (al carui drept este supus conditiei rezolutorii). Daca se indeplineste conditia rezolutorie, actul se desfiinteaza si transmitatorul redevine proprietarul bunului. Daca nu se indeplineste conditia rezolutorie inseamna ca in mod logic s-a indeplinit cea suspensiva deci actul va produce efecte, dreptul de proprietate consolindandu-se retroactiv (dobanditorul devine proprietar pur si simplu).

Conditia rezolutorie nu suspenda executarea obligatiei. Asta inseamna ca bunul este transmis asa cum se prevede in actul juridic incheiat intre parti, doar ca dobandirea este nesigura. Conditia il va obliga doar sa restituie ceea ce a primit fie ca vorbim de creditorul-dobanditor care da bunul inapoi, fie ca vorbim de creditorul-transmitator care va da inapoi pretul, in situatia in care se indeplineste conditia rezolutorie.

Pe scurt, dobanditorul este proprietar sub conditie rezolutorie, iar transmitatorul este proprietar sub conditie suspensiva.

Spuneam ca uneori, transmiterea poate fi afectata de o conditie in temeiul legii. In motivarea celor spuse oferim cateva exemple:

1.orice donatie intre soti este revocabila in timpul casatoriei

2.daca dobanditorul a constituit drepturi reale asupra bunului catre terti iar conditia se indeplineste si drepturile lor vor fi desfiintate cu efect retroactiv. La fel si in cazul transmiterii bunului pe cale succesorala, tot cu carcter rezolubil dobandesc proprietatea si mostenitorii.

3.cazul vanzarii cu pact de rascumparare

Proprietatea anulabila se refera la acele situatii in care dreptul a fost dobandit prin act juridic lovit de nulitate relativa.

Dreptul dobanditorului se consolideaza retroactiv si in mod ireversibil la momentul implinirii termenului de prescriptie al dreptului de a actiona in vederea anularii actului.

Termenul este de 3 ani. Daca el expira, iar partea care putea anula contractul pentru o cauza de nulitate relativa nu introduce actiunea in acest sens, confirma actul iar dobanditorul devine proprietar pur si simplu.

Confirmarea se poate face fie prin neintroducerea actiunii fie prin executarea actului in cunostinta de cauza. Adica partea care executa stie ca ar putea cere anularea actului, cunoscand cauzele, dar alege sa execute actul. De asemenea, poate declara explicit ca doreste sa confirme actul.

Confirmarea tacita ori expresa consolideaza dreptul dobandit, actul devine valabil iar cel care l-a confirmat nu va mai putea solicita anularea lui chiar daca cei 3 ani nu au trecut inca.

Pana sa dispara incertitudinea legata de posibilitatea pe care unul dintre ei o are de a anula ori de a confirma actul, suntem in prezenta a doi proprietari asupra aceluiasi bun.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts