Telefon: 0766 88 38 75

Coordonator: Av. IONUT Dobrescu

Editor articol juridic: Corina Matei

Perimarea reprezinta o sanctiune procedurala (pentru nerespectarea termenelor prevazute de lege) si o prezumtie de desistare (dedusa din nestaruinta indelungata din culpa partii).

Noul cod de procedura civila a instituit un nou termen de perimare de 10 ani aplicabil in situatia in care ramanerea in nelucrare a dosarului nu se datoreaza unor motive imputabile partii – art. 423. Termenul de perimare raportat la motivele imputabile partii se reduce de la 1 an la 6 luni art. 416.

Perimarea opereaza de drept la implinirea termenului, dar e necesar ca ea sa fie constatata prin hotarare judecatoreasca (care sa declare stins procesul in faza in care se afla) si sa verifice indeplinirea conditiilor: instanta a fost investita cu o cerere de chemare in judecata (nu va conta natura cererii); pricina a ramas in nelurare timp de 6 luni/10 ani.

Perimarea se constata din oficiu sau la cererea partii interesate. Judecatorul va cita de urgenta partile si va dispune grefierului sa intocmeasca un referat asupra actelor de procedura in legatura cu perimarea.

Perimarea se poate invoca si pe cale de exceptie in camera de consiliu sau in sedinta publica. Nu poate fi ridicata pentru prima data in instanta de apel ori recurs.

Efect:

Aceasta sanctiune lipseste de efecte toate actele de procedura facute in acea instanta. Cand se face o noua cerere de chemare in judecata, partile pot folosi dovezile administrate in cursul judecarii cererii perimate, in masura in care noua instanta socoteste ca nu este necesara refacerea lor.

Hotararea prin care se constata perimarea este supusa recursului la instanta ierarhic superioara, in 5 zile de la pronuntare.

Perimarea se intrerupe prin indeplinirea unui act de procedura facut in vederea judecatii de catre partea care justifica interes. Daca actul ii este adresat unei alte instante decat cea pe rolul careia se afla cauza suspendata, perimarea va continua sa curga.

Ca actul de intrerupere sa produca efecte trebuie sa urmareasca repunerea cauzei pe rol, pentru continuarea judecatii (deci nu se intrerupe cand face spre exemplu, doar o cerere de restituire de inscrisuri). Trebuie sa plateasca taxa si sa semneze cererea de repunere pe rol.

Daca dupa ce face un act de intrerupere, pricina ramane din nou in nelucrare, va incepe sa curga un nou termen de perimare, iar timpul scurs pana la actul de intrerupere nu se ia in calcul.

Interesul intreruperii termenului de perimare poate apartine reclamantului (sau paratului care vrea continuarea judecatii pentru a face o cerere reconventionala) sau interveninentului. Intervenientul principal poate face acte de intrerupere; cel chemat in garantie poate, daca ar vrea ca prin finalizarea procesului sa se respinga cererea pentru ca el sa nu mai fie actionat in judecata.

Intervenientul accesoriu nu poate savarsi acte de intrerupere decat daca continuarea judecatii ar profita partii pentru care a intervenit.

Perimarea nu intervine in cazul:

1. recursurilor in interesul legii

2. cererilor de chemare in judecata ori de exercitare a cailor de atac formulate de procuror

3. hotararilor judecatoresti. Daca hotararea era doar partiala si judecata pentru pretentiile nerecunoscute de parat, este lasata in nelucrare de reclamant, perimarea va afecta doar acele acte in legatura cu pretentiile nerecunoscute, nu hotararea partiala.

La fel si in cazul disjungerii dispuse pe parcursul judecatii, cand una dintre cererile disjunse ramane in nelucrare. Perimarea va afecta doar pe cea ramasa in nelucrare.

Desi perimarea este reglementata prin norme imperative, ea nu se ridica direct (pentru prima data) in instanta de apel sau recurs. Ea trebuie invocata in prima instanta altfel sanctiunea se acopera. Daca a cerut insa constatarea perimarii in prima instanta, iar aceasta a respins-o, va putea exercita calea de atac.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts