Telefon: 0766 88 38 75

In ceea ce priveste liberarea conditionata, aceasta reprezinta un mijloc judiciar de individualizare a pedepsei in cursul executarii ce consta in punerea in libertate a condamnatului inainte de executarea in intregime a pedepsei.

Din analiza comparative a conditiilor de fond necesare pentru acordarea liberarii conditionate, de catre instanta de judecata, prevazute in actualul Cod Penal, si in Noul Cod Penal , se constata introducerea in noua legislatie a unor conditii noi privind persoana condamnata, care se regasesc in dispozitiile art. 99 si , respectiv, art. 100 din Noul Cod Penal. Din examinarea acestor dispozitii legale rezulta ca pentru a se putea dispune liberarea conditionata atat in cazul pedepsei detentiunii pe viata , cat si in cazul pedepsei inchisorii, conditiile trebuie indeplinite cumulativ, astfel incat instant de judecata va respinge cererea de liberare conditionata in cazul in care constata ca una sau mai multe din aceste conditii nu este indeplinita.

Astfel in ceea ce priveste fractiunea de pedeapsa ce trebuie executata de persoana condamnata , in cazul pedepsei detentiunii pe viata, art. 99 lit. a, din Noul Cod Penal impune executarea efectiva a 20 de ani de detentiune, fiind vorba de un termen fix, care nu poat fi scurtat pe baza muncii prestate de cel condamnat in timpul executarii pedepsei , spre deosebire de Codul Penal actual , care permite o reducere pentru barbatii care au implinit 60 de ani , respective femeile care au trecut de varsta de 55 de ani.

In acest sens , se constata ca Noul Cod Penal nu mai prevede regimuri differentiate, pentru persoanele condamnate, in functie de sex, nici in cazul pedepsei detentiunii pe viata si nici in cel al pedepsei cu inchisoarea.

De asemenea, se identifica o serie de conditii noi, printre care, o semnificatie aparte o reprezinta cea privind necesitatea ca persoana condamnata sa-si fi indeplinit integral obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare.

Aceasta conditie trebuie analizata prin analogie cu prevederile similare din actualul Cod Penal intalnite in cazul revocarii suspendarii conditionate a executarii pedepsei sau al reabilitarii judecatoresti.

Astfel persoana condamnata trebuie sa-si fi indeplinit integral obligatiile civile care izvorasc din infractiunea savarsita si hotararea de condamnare.

Acest aspect priveste exclusiv atitudinea condamnatului fata de dispozitiile hotararii judecatoresti privind despagubirile civile, astfel incat este lipsit de relevanta faptul ca executarea silita a acestora s-a prescris. Conditia indeplinirii integrale a obligatiilor civile are un caracter relativ in sensul ca se raporteaza la posibilitatiile reale ale condamnatului de a achita aceste obligatii, urmand a se aprecia de catre instant de judecata daca neindeplinirea acesteia se datoreaza relei-credinte a condamnatului, situatie in care instanta va refuza cererea de liberare conditionata.

De asemena, se constata ca Noul Cod Penal stabileste in mod explicit drept conditie pentru acordarea liberarii conditionate convingerea instantei ca persoana condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate, cu obligatia aferenta de motivare in fapt a deciziei de acordare a liberarii conditionate.

In cazul in care se dispune liberarea conditionata,Noul Cod Penal, spre deosebire de actuala reglementare , stabileste termene de supraveghere pentru persoana condamnata, care se compun din restul de pedeapsa ramas de executat in cazul pedepsei inchisorii si respectiv 10 ani in cazul detentiunii pe viata. Pe durata acestor termene condamnatul este obligat sa respecte masurile de supravegere stabilite de lege , precum si unele obligatii ce pot fii stabilite de instanta, cu consecinta ca in cazul nerespectarii acestora sa se dispuna revocarea liberarii conditionate.

Dispozitiile din Noul Cod Penal, referitoare la liberarea conditionata, stabilesc un regim mai sever atat privind conditiile de fond, cat si efectele acesteia, situatie fata de care se pune problema aplicarii in timp a legii mai favorablile dupa momentul intrarii in viguare a Noului Cod Penal.

In acest sens potrivit deciziilor pronuntate de ICCJ in recursul in interesul legii, precum si de Curtea Constitutionala, pentru persoanele care au savarsit infractiuni sub imperiul actualului Cod Penal, se vor aplica dispozitiile mai favorabile din art. 59-61 ale acestuia, chiar daca descoperirea, condamnarea si judecarea infractiunii a carei liberare conditionata se cere va avea loc dupa momentul intrarii in vigoare a Noului Cod Penal.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23