Conform art. 21 alin. 2 din Legea 554/2004, „constituie motiv de revizuire, care se adaugă la cele prevăzute de codul de procedura civilă, pronunţarea hotărârilor definitive şi irevocabile prin încălcarea […]

Citeste mai mult ›

Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică […]

Citeste mai mult ›

Citarea prin publicitate a persoanei juridice. Posibilitatea numirii curatorului judiciar          Problema aplicării, prin analogie, a dispozițiilor art. 167 NCPC și persoanei juridice, cu consecința desemnării unui […]

Citeste mai mult ›

Relevanţa înscrisurilor depuse de către reclamant direct în cadrul cererii de reexaminare promovate împotriva încheierii de anulare a cererii, în condiţiile art. 200 alin. (3) NCPC.       Potrivit art. 200 […]

Citeste mai mult ›
REPREZENTAREA CONVENTIONALA A PERSOANEI JURIDICE DE O ALTA PERSOANA JURIDICA

În şedinţa din 4 aprilie 2016, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr. 9 în dosarul nr.507/1/2016, […]

Citeste mai mult ›

Mai întâi trebuie arătat că în spiritul legii se impun a fi analizate cu prioritate aspectele de nelegalitate aferente actului, respectiv modalitatea de întocmire a lui. Din această perspectivă, este […]

Citeste mai mult ›

      Existe multiple situații în care, pentru motive de celeritate, creditorii care nu doresc parcurgerea procedurii litigioase oferite de un proces civil, să contracteze serviciile firmelor de recuperări creanțe. […]

Citeste mai mult ›