Înființarea asociațiilor de proprietari. Aspecte de procedură

          Legea nr. 230 din 06/07/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari prevede condițiile în baza cărora se pot înființa asociațiile de proprietari. Astfel, […]

Citeste mai mult ›
PROIECT DE ORDONANTA: BANCILE OBLIGATE SA ELIMINE O SERIE DE COMISIOANE

ANPC a lansat în dezbatere publică Proiectul de Ordonanță privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază. […]

Citeste mai mult ›

Începând cu data de 17 mai 2016, Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a dispus efectuarea unei investigaţii din oficiu la Agenția Națională de Administrare Fiscală […]

Citeste mai mult ›

Prin Sentința Civilă nr. 811/01.10.2015, Tribunalul Arad a admis acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamant  

Citeste mai mult ›

 Darea în plată a unui bun imobil este considerată, din punct de vedere fiscal, un transfer al dreptului de proprietate imobiliară din patrimoniul personal și se impozitează în conformitate cu […]

Citeste mai mult ›

Potrivit art. 790 alin. 1 C.proc.civ. „dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a […]

Citeste mai mult ›

Instanta de fond a admis în parte contestatia la executare si a anulat în parte încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare în sensul ca au fost înlaturate unele cheltuieli […]

Citeste mai mult ›

Art. 1. (1) Prezenta lege se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor deţinute asupra consumatorilor. (2) Consumatori sunt persoanele definite de […]

Citeste mai mult ›

Sub incidenţa legii intră şi împrumutaţii, codebitorii, garanţii personali (fidejuisorii) garanţii ipotecari ai debitorului principal. Intră în această categorie şi persoanele fizice care au garantat cu imobile proprii datorii ale […]

Citeste mai mult ›

La art. 10 din contract s-a prevăzut o clauză penală, potrivit căreia, pentru nerealizarea serviciilor la termen, prestatorul (pârâta) va plăti, la solicitarea beneficiarului (reclamanta), penalități de 3% din valoarea […]

Citeste mai mult ›

Pagina următoare »