Cum vă putem ajuta?

Daune materiale

Daune materiale sunt sumele cheltuite de victimele accidentelor rutiere sau de moştenitorii acestora, în situaţia în care victimele accidentelor decedează ca urmare a accidentului. La daune materiale vor fi îndreptăţite părţile vătămate sau moştenitorii acestora care vor reuşi să probeze în mod eficient şi cât mai complet cheltuielile efectuate sau beneficiile/câştigurile nerealizate. 

Daune morale

După cum s-a reţinut în practica judiciară, “prejudiciul moral constă în suferinţe de ordin psihic”. Acesta justifică acordarea unor compensaţii materiale pentru victima unui accident. Pentru fiecare victimă, accidentul este reprezintă un eveniment dificil din viața fiecaruia, care uneori poate schimba destinul unei persoane.

Familia victimei

Instanţa judecătorească va putea, de asemenea, să acorde despăgubiri ascendenţilor, descendenţilor, fraţilor, surorilor şi soţului, pentru durerea încercată prin moartea victimei, precum şi oricărei alte persoane care, la rândul ei, ar putea dovedi existenţa unui asemenea prejudiciu.

În cazul în care ați fost implicat într-un accident rutier produs din vina unei alte persoane, aflate la volanul unui autovehicul, sunt îndreptățiți să solicitate despăgubiri pentru prejudiciul suferit:

Atât persoana vătămată, cât și familia acesteia pot pretinde asiguratorului despăgubiri pentru vătămarea corporală (daune materiale și/sau morale);

Familia persoanei decedate poate pretinde despăgubiri pentru decesul rudei decedate în evenimentul rutier (daune materiale și/sau morale);

Pe lângă despăgubirile (daunele materiale și/sau morale) ce se cuvin persoanei vătămate și/sau familiei acesteia, cel vinovat poate fi obligat și la plata contravalorii autovehiculului avariat.

Dinamică accidente rutiere 2010-2015

  • Accidente
  • Morți
  • Răniți grav