Conform art. 1326 C.civ se realizează o clasificare a actelor juridice unilaterale în acte supuse comunicării şi acte nesupuse comunicării. Toate actele juridice care nu intra sub incidenţa acestui text legal se deduce că nu sunt supuse în mod necesar conumicării. Comunicarea care naşte distincţia între actele unilaterale este defapt o condiţie de efectivitate a acetora.

Actele unilaterale supuse comunicării.

Conform art. 1326 alin.(1) C.civ. „ Actul unilaeral este supus comunicării atunci când constituie, modifică sau stinge un drept al destinatarului şi ori de câte ori informarea destinatarului este necesară potrivit naturii actului.”

Astfel, de exemplu, actulprin care se denunăunilteral un contract cu executare succesivă şi fără termen, nu produce niciun efect cât timp acesta nu a fost comunicat persoanei interesate. De aceea, până la comunicarea lui, el este liber revocabil. De asemenea, declaraţia de rezoluţiune unilaterală a contractului produce efecte de la data la care seconsideră comunicată celeilalte părţi. Sau, actul prin care se exercită un drept potestativ, care dă naştere unui contract de vânzare prin exprimarea opţiunii de cumpărare într-un pact de opţiune, trebuie în mod evident comunicat promitentului- vânzător pentru ca acesta să producă efecte juridice şi poate fi revocat liber până se consideră comunicat.

Comunicarea, potrivit art. 1326 alin.(2) C.civ., se poate face prin orice mijloc aecvat, dacă nu se prevede altfel prin lege. Legiuitorul consacră teoria recepţiei pentru a stabili momentul de la care un asemenea act unilateral produce efecte juridice. Astfel, conform art. 1326 alin.(3) C.civ „Actul unilateral produceefecte din momentul în care comunicarea ajunge la destinatar , chiar dacă acesta nua luat la cunoştiţă de aceasta din motive care nu îi sunt imputabile.”

Actele unilaterale nesupuse comunicării.

Sunt toate acele acte prin care nu se constituie, modifică sau stinge un drept al destinatarului şi în care natura actului nu presupune necesitatea comunicării sale. Exemplu natural de asemenea act este testamentul. Cu toate acestea, cunoaşterea actului unilateral de către persoana interesată la un moment dat este esenţială pentru ca acesta să producă efecte juridice. De exemplu, în cazul testamentului, redactat în secret şi rămas secret faţă de toate persoanele care puteau justifica un drept , nu va ajunge să producă efecte juridice. Cu toate accestea, testamentul nu este supus comunicării pentru că efectul său nu constă într-o constituire imediată aunor drepturi sau/şi obligaţii în favoarea beneficiarilor testamentului. Eficacitatea sa este legată însă de acceptarea sa la un moment dat de către destinatar.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts