Sediul in aceasta materie il regasim in art 792-857 din Noul Cod Civil care prevad reguli in administrarea unui bun sau mai multor, ori a unei mase patrimoniale respective patrimoniu. Acesta reprezinta cadrul legal dar face exceptie cazul in care cazul in care legea, actul constitutive sau imprejurari clare vor impune aplicarea altui regim juridic de administrare.
Instantele judecatoresti au dreptul de a analiza conditiile administrarii si aplicabilitatea regimului juridic. De asemenea, ele vor stabili remuneratia de care poate avea parte administratorul in cazul in care lipseste o manifestare de vointa din partea beneficiarului, constituirea obligatiei de despagubire si reparere a daunelor produse de administrator dar si posibilitatea inlocuirii lui.
Dispozitiile Noului Cod Civil nu sunt aplicabile si in cazul societatilor comerciale deoarecele aceste sunt reglementate de legi speciale. Modalitatile prin care se pot administra bunurile altuia sunt:
1. Administrarea simpla- administratorul trebuie sa conserve bunurile pentru a fi folosite conform destinatiei.
2. Administrarea deplina- administratorul trebuie sa conserve bunurile primire dar si sa le exploateze intr-un mod care sa ii profite beneficiarului pentru ca patrimoniul acestuia sa creasca.
Administratorul are dreptul de sa incheie acte de dispozitie in ceea ce priveste bunurile care i-au fost incredintate. Daca este vorba de o administrare simpla, beneficiarul va trebui sa-si dea cosimtamantul pentru incheierea acestor acte, dar el va pune sa dispuna de bunurile care vor fi supuse deprecierii sau acelora care sunt predispose la pierire imediata. Administratorul are nevoie de o imputernicire care sa reiasa din contractual de administrare ce va trebui incheiat daca se respecta cerintele de forma care sunt necesare pentru a se semna un act juridic de dispozitie.
Administrarea simpla va permite persoanei care are sub supraveghere sa incheie acte de conservare in ceea ce priveste bunurile primite, sa profite de pe urma lor conform cu destinatia si sa exercite drepturile de care beneficiaza aceste bunuri.
Prin contractual de administrarea benefic e sa se determine exact puterile care ii sunt acordate si modul in care ele pot fi exploatate pentru a se proteja interesele titularului bunurilor date in administrare.
Cand este vorba de o administrare deplina, administratorului poate efectua orice investitie necesara sau utile si acte de dispozitie cu titlu oneros cu in ceea ce priveste bunurile date in administrare. In cazul in care administarease face deplin este recomandat sa se apeleze la un profesionit. Administrarea daca este exercitata sistematic are character definitiv, ceea ce e si dreptul de exploatare a unei intreprinderi.