Sediul materiei se regaseste in art. 75-77 NCPC.
Aratarea titularului dreptului reprezinta o cerere de interventie fortata prin care paratul indica persoana in numele caruia detine lucrul sau exercita dreptul litigios, in vederea introducerii sale in proces vizand o actiune reala.
Elemente caracteristice sunt:
a) initiativa atragerii tertului in proces apartine paratului, spre deosebire de cerere de interventie voluntara, unde tertul intervine in proces din proprie initiativa ;
b) ea poate fi formulata numai de catre parat sau de catre o persoana care are dubla calitate, dintre care una este aceea de parat ;
c) presupune, cu necesitate, existenta unui proces civil aflat in faza judecatii in prima instanta ;
d) presupune ca actiunea in raport de care s-a formulat aceasta interventie sa fie o actiune reala, prin care se tinde la valorificarea unui drept real (actiune in revendicare, actiunea confesorie, actiunea negatorie, actiunea de partaj, etc);
e) intre parat si tertul aratat ca titular al dreptului real trebuie sa existe un raport juridic, care i-a conferit paratului posibilitatea de a detine bunul pentru tert sau de a exercita dreptul asupra bunului in numele tertului;
f) exercitarea dreptului de a arata titularul dreptului este, de regula, la aprecierea paratului, nefiind impusa o obligatie de acest gen in sarcina sa.
In ce priveste formularea cerereii, aceasta va fi motivata si se va depune inaintea primei instante in termenul prevazut de lege pentru depunerea intampinarii. In cazul in care intampinarea nu este obligatorie, cererea se poate face cel mai tarziu la primul termen de judecata. Cererea va fi comunicata celui aratat ca titular al dreptului. Daca acela aratat ca titular al dreptului recunoaste sustinerile paratului si reclamantul consimte, el va lua locul paratului, care va fi scos din proces.
In cazul in care reclamantul nu este de acord cu inlocuirea sau cand cel aratat ca titular nu se infatiseaza sau contesta cele sustinute de parat, tertul dobandeste calitatea de intervenient pricipal.
Dat fiind obiectul acestei cereri, in masura in care persoana aratata este titularul dreptului reclamat, instant va pronunta o solutie de admitere a cererii de aratare a titularului dreptului. Daca insa, persoana respectiva nu este titularul dreptului aratat, cererea de interventie fortata respectiva va fi respinsa.