CAPITOLUL II

Sistemul instituţional al autorităţii vamale

SECŢIUNEA 1

Structura organizatorică a autorităţii vamale

Art. 5

(1) Activitatea autorităţii vamale se exercită prin:

a) Autoritatea Naţională a Vămilor;

b) direcţiile regionale vamale;

c) birourile vamale.

(2) În cadrul birourilor vamale se pot înfiinţa puncte vamale.