Avocatul stagiar este acea persoana licentiata in drept, care a promovat examenul de admitere in profesie organizat de barou, cu cel putin nota 7.

Examenul debuteaza cu o testare a cunostintelor juridice sub forma unei grille cu 100 de intrebari din urmatoarele materii: drept civil, drept procesual civil, drept penal si drept procesual penal. La acestea patru se mai adauga si “organizarea si exercitarea profesiei de avocat”.

Incepand cu 28 martie 2013, nota minima pe care candidatul trebuie sa o obtina pentru a putea trece la faza a doua a examenului este 5. Aceasta nota nu va fi luata in considerare la calcularea notei finale (examenul final consta in examene scrise tip sinteza din cele 5 obiecte mentionate. Fiecare dintre aceste materii trebuie promovata tot cu cel putin nota 5, dar media finala sa fie de cel putin nota 7)

Dupa promovarea examenului, avocatul va efectua un stagiu profesional sub indrumarea unui avocet definitive in scopul obtinerii titlului de „avocat definitiv”. Stagiul dureaza doi ani.

Primirea in profesie se poate face si cu scutire de examen a persoanelor si in conditiile prevazute de lege si statutul profesiei.

Activitatea avocatului stagiar poate fi indrumtata numai de avocati definitivi cu o vechime de cel putin 6 ani in aceasta calitate si cu o reputatie profesionala nestirbita.

Durata stagiului de doi ani se calculeaza de la data inscrierii in Tabloul avocatilor.

Pentru a fi inscris in Tabloul avocatilor stagiari cu drept de exercitare a profesiei avocatul stagiar va inregistra la barou un contract de colaborare profesionala sau un contract de salarizare in interiorul profesiei ce va cuprinde clauze obligatorii privind formarea profesionala initiala.

Contractul va mentiona obligatia de a asigura avocatului stagiar venitul minim garantat pe economia nationala distinct de veniturile ocazionale ale avocatului stagiar asigurate din asistenta judiciara pentru care a fost desemnat de serviciul de asistenta judiciara al baroului.

Consiliul baroului poate stabili numarul de contracte de colaborare profesionala sau de salarizare in interiorul profesiei pentru formarea profesionala initiala ce pot fi incheiate de un avocat ce are cel putin 6 ani de definitivat.

Conform art. 17 din legea 51/1995

(1) Primirea in profesie se realizeaza numai in baza unui examen organizat de U.N.B.R., cel putin anual si la nivel national, potrivit prezentei legi si Statutului profesiei de avocat.

(2) Examenul pentru primirea in profesia de avocat se sustine in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor si se desfasoara in mod unitar, in centrele teritoriale ale acestuia, avand la baza o metodologie elaborata si aprobata de Consiliul U.N.B.R.

(3) Tematica examenului este unica la nivelul U.N.B.R., iar selectarea subiectelor se face de comisia nationala de examen

(4) Comisia nationala de examen este formata cu precadere din avocati – cadre didactice universitare, care au minimum 10 ani vechime in profesia de avocat. Desemnarea acesteia se face de Comisia permanenta a U.N.B.R., la propunerea barourilor.

(5) Dispozitiile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator, precum si judecatorilor de la instantele internationale.

Conform art 18 din legea 51/1995

(1) La inceputul exercitarii profesiei avocatul efectueaza in mod obligatoriu un stagiu de pregatire profesionala cu durata de 2 ani, timp in care are calitatea de avocat stagiar.

(2) Conditiile efectuarii stagiului, drepturile si obligatiile avocatului stagiar, ale avocatului indrumator, precum si ale baroului fata de acestia sunt reglementate prin statutul profesiei.

(3) In perioada stagiului, cu acordul avocatului indrumator, avocatii stagiari pot urma cursuri de masterat, care sunt luate in considerare la aprecierea formarii profesionale initiale, in conditiile prevazute de Statutul profesiei de avocat.

(4) Stagiul se suspenda in caz de lipsa motivata din profesie ori in caz de incetare a indrumarii profesionale fara culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuata se socoteste pentru indeplinirea stagiului.

(5) Dupa efectuarea stagiului avocatul stagiar va sustine examenul de definitivare.

(6) Avocatul stagiar respins de trei ori la examenul de definitivare va fi exclus din profesie.

Avocatul stagiar poate pune concluzii doar la judecatorie si poate asista ori reprezenta partea la urmatoarele institutii: instante judecatoresti, organe de urmarire penala, autoritati cu atributii jurisdictionale, notari publici si executori judecatoresti, organe ale administratiei publice precum si a alte persoane juridice, in conditiile legii.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts