Cauti avocat asociatie de proprietari?

Precizări:

– Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru.

– Acţiunea în numele asociaţiei de proprietari este relativ simplă, dacă dosarul conţine toate documentele mai sus menţionate.

– Ea poate fi facută de preşedintele asociaţiei sau de către oricare altă persoană din cadrul asociaţiei care este împuternicită in acest sens -administrator, cenzor, membru comitet executiv, proprietar, altă persoana fizică -, la costuri mult mai mici decât atunci când se face prin angajarea unui avocat

– În prezent aceasta este singura soluţie de a recupera restanţele de la un restanţier.

Executarea silită

Sentinţa dată în favoarea asociaţiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, în momentul în care devine definitivă şi irevocabilă, poate fi investită cu formulă executorie şi pusă în executare prin oricare din modalităţile permise de Codul de procedură civilă. Astfel, asociaţia de proprietari se va adresa în acest sens unui birou de executori judecatoreşti cu solicitarea de a se iniţia executarea silită asupra bunurilor mobile sau imobile ale debitorului sau executarea silită prin poprirea pe salariul de la locul de muncă sau pe pensie (plata către asociaţie pentru debitul respectiv fiind efectuată de către angajator sau casa de pensii). Asociaţia de proprietari, în funcţie de valoarea creanţei şi a bunurilor, salariului sau a pensiei de care dispune debitorul, îşi va alege modalitatea efectivă de executare silită.

Dreptul de a cere executarea silită a hotărârii judecătoreşti se prescrie dupa trecerea unui termen de 3 ani de la naşterea sa, adică de la data ramânerii definitive a hotărârii judecătoreşti.