Sediul materiei de regaseste in art. 68-71 NCPC.
Cererea in judecata a altei persoane este cererea de interventie fortata, prin care una dintre partile initiale solicita introducerea in proces a unui tert care ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul, in eventualitatea in care acesta ar promova o actiune separata.
Elementele caracteristice ale acestei cereri sunt:
a) initiativa atragerii tertului in proces apartine uneia dintre partile initiale (reclamant, parat sau tert intervenient devenit parte), spre deosebire de cererea de interventie voluntara;
b) tertul chemat in judecata trebuie sa poata pretinde aceleasi drepturi subiective ca si reclamantul;
c) partea care formuleaza cererea de chemare in judecata a tertului trebuie sa se prevaleze de un interes propriu.
Potrivit art. 68 alin. (2) NCPC, cererea facuta de reclamant sau de intervenientul principal se va depune cel mai tarziu pana la terminarea cercetarii procesului inaintea primei instante. In cazul in care cererea este facuta de parat, aceasta se va depune in termenul prevazut pentru depunerea intampinarii inaintea primei instante, iar daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata.
Sanctiunea ce intervine in ipoteza depunerii tardive a cereriide interventie fortata a unui tert care ar putea sa invoce aceleasi drepturi ca si reclamantul este decaderea din exercitiul dreptului de a formula o atare cerere, iar consecinta aplicarii acestei sanctiuni este respingerea cererii ca tardiv formulata.
In ceea ce priveste formularea cererii, aceasta trebuie motivata si impreuna cu inscrisurile care o insotesc va fi comunicata atat celui chemat in judecata, cat si partii potrivnice.
Conform art. 70 din NCPC, cel chemat in judecata dobandeste pozitia procesuala de reclamant, iar hotararea isi produce efectele si in pivinta lui.
In ipoteza in care paratul, chemat in judecata pentru o datorie baneasca, recunoaste datoria si declara ca vrea sa o execute fata de cel caruia ii va fi stabilit dreptul pe cale judecatoreasca, el va fi scos din proces, cu conditia sa fi consemnat la dispozitia instantei suma datorata. El trebuie sa depuna la dosar dovada consemnarii efectuate.
In cazul in care paratul, chemat in judecata pentru predarea unui bun, (mobil sau imobil), va fi scos din proces in cazul in care declara ca va preda bunul celui al carui drept va fi stabilit prin hotarare judecatoreasca. Bunul in litigiu va fi pus sub sechestru judiciar de catre instanta investita cu solutionarea cauzei.
In cazurile de mai sus, judecata va continua numai intre reclamant si tertul chemat in judecata.