Conditia reprezinta un eveniment viitor si nesigur ca se va realiza, de el fiind legata nasterea ori stingerea retroactive a efectelor unui act juridic civil.
In functie de efectele pe care le produce ea poate fi.
a. Suspensiva- nasterea drepturilor si obligatiilor partilor depinde de evenimentul viitor si nesigur.
b. Rezolutorie- de acelasi eveniment depinde desfiintarea actului juridic ca si cand nu ar fi existat vreodata.
In functie de cauza de care este legata realizarea ori nu a evenimentului poate fi:
a. Cazuala- realizarea evenimentului depunde de hazard.
b. Mixta- realizarea evenimentului consta in vointa uneia din parti si a unei persoane determinate.
c. Potestativa- realizarea evenimentului depinde de vointa uneia dintre parti. Ea poate fi pura (se poate reduce la formula “daca vreau”) sau simpla (realizarea ei depinde de vointa uneia din parti sau de un element exterior). Valabila este conditia suspensiva pur potestativa din partea creditorului si conditia rezolutorie pur potestiva din partea debitorului sau creditorului.
In functie de posibilitatea realizarii evenimentului conditia poate fi:
a. Posibila.
b. Imposibila – cand evenimentul nu se poate realiza din punct de vedere material ori juridic. Ea este nula si duce la nulitatea actului juridic.
In functie de conformitatea conditiei cu legea si morala ea poate fi:
a. Licita (morala).
b. Ilicita (imorala)- contravene legii ori bunelor moravuri. Este sanctionata cu nulitatea absoluta si va desfiinta actul juridic.
In functie de modul in care este formulata:
a. Pozitiva- trebuie sa fie formulate in sens afimativ.
b. Negativa- trebuie formulate in sens negativ.
Realizarea conditiei consta in indeplinirea ei de catre parti, iar nerealizarea ei trebuie sa fie facuta distinctia in 2 situatii:
a. Daca partile nu au fixat vreun termen si conditia consta in producerea unui eveniment, aceasta se considera neindeplinita daca el nu se va produce.
b. Daca partile au fixat un termen, atunci ea se considera neindeplinita cand termenul s-a implinit fara ca evenimentul sa se produca.
Conditia impune si existenta efectelor actului juridic, in sensul ca se produc retroactiv, daca din vointa partilor, natura contractului sau dispozitiile legale nu rezulta contrariul.
Efectele conditiei suspensive. Pendente conditione (intervalul cuprins intre momentul incheirii actului juridic si cel in care indeplinirea sau neindeplinirea ei decine sigura), este specific ca in toata aceasta perioada actul juridic nu isi va produce efectele.
Eveniente conditione (perioada de dupa momentul indeplinirii sau neindeplinirii conditiei), este diferit in functie de realizarea ei. Daca s-a realizat se considera ca actul juridic a fost simplu de la inceput, iar daca nu, el nu este eficace si nu- si va produce efectele in viitor ca sic and nu ar fi fost vreodata incheiat.
Efectele conditiei rezolutorii. Pendente conditione efectele se vor produce ca si cum actul ar fi simplu, iar eveniente conditione vor avea in vederea realizarea sau nu a conditiei. In cazul realizarii, se va desfiinta cu efect retroactiv, iar daca nu el se va consolida definitive producandu-si efectele pe viitor ca si cand ar fi fost de la inceput simplu.