Pentru ca prejudiciul sa fie susceptibil de reparare este necesara indeplinirea mai multor conditii. In principiu, pentru a putea fi solicitata reparatia, prejudiciul trebuie sa fie cert, direct, personal, sa rezulte din incalcarea sau lezarea unui drept sau interes legitim.

Prejudiciul cert presupune atat existenta lui sigura cat si posibilitatea evaluarii lui in prezent. Daca prejudiciul nu este sigur, nu se poate stii daca s-a nascut dreptul la reparatie, iar daca incertitudinea priveste intinderea lui, obiectul creantei in. despagubire nu poate fi stabilit.

Prejudiciul cert este intotdeauna actual, adica cel produs. Este cert si prejudiciul viitor, care este sigur ca se va produce si este susceptibil de evaluare conform dispozitiilor art. 1385 alin. (2) C.Civ

Prin urmare, in ceea ce priveste certitudinea unui prejudiciu viitor, trebuie sa ne raportam la posibilitatea reala a evaluarii probabilitatii producerii, precum si a intinderii daunei, fiind susceptibile a fi pronuntate hotarari foarte diverse privind reparatia. Daca nu se poate anticipa o evaluare obiectiva, instanta se va limita la acordarea reparatiei asupra prejudiciului evaluat cu certitudine, la cererea partii interesate, putandu-se pronunta ulterior si asupra prejudiciilor devenite certe dupa aceasta prima pronuntare

Prejudiciul trebuie sa fie direct, practica judiciara cerand constant, in materie de raspunere delictuala, ca pagubele sa fie o consecinta directa a faptei pagubitoare. Caracterul direct al prejudiciului este dedus din dispozitiile art. 1533 C.Civ., care prin textul “daunele interese nu trebuie sa cuprinda decat ceea ce este o consecinta directa si necesara a neexecutarii obligatiei” da o interpretare extensiva, aplicabila si raspunderii civile delictuale.

Noul Cod civil instituie si obligatia repararii pierderii unei sanse prin dispozitiile art. 1385 alin. (4). Prin pierderea unei sanse se intelege pierderea de catre o persoana a posibilitatii de a realiza un castig, sau, dupa caz, de a evita o paguba, ceea ce poate avea ca rezultat cauzarea unui prejudiciu pentru acea persoana.

Reparea prejudiciilor de acest fel este, in principiu, admisibila si justificata daca sunt intrunite cumulativ doua conditii:

-sansa pierduta sa fi fost reala

-sansa pierduta sa fi fost serioasa

Prejudiciul trebuie sa rezulte din incalcarea ori atingerea unui drept ori a unui interes legitim. Din dispozitiile art. 1349 alin. (1) C.Civ. rezulta obligatia generala a oricarei persoane de a nu aduce “ atingere prin actiunile ori inactiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime altor persoane”, ca mai departe, urmare a neglijarii acestei dispozitii, sanctiunea sa fie formulata in dispozitiile art. 1359 C.Civ., care prevede ca “autorul faptei ilicite este obligat sa repare prejudiciul cauzat sic and acesta este urmare a atingerii aduse unui interes al altuia, daca interesul este legitim, serios si, prin felul in care se manifesta, creaza aparenta unui drept subiectiv.

Prejudiul trebuie sa nu fi fost reparat. In cazul in care prejudiciul a fost reparat, victima nu mai are dreptul la o noua reparatie, pentru ca aceasta ar constitui o sursa de venituri suplimentare fata de paguba suferita.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts