Sediul materiei este dat de art. 503-508 NCPC.
Contestatia in anulare reprezinta o cale extraordinara de atac, de retractare, comuna si nesuspensiva de executare. Constatia in anulare este de doua feluri: obisnuita si speciala.
Contestatia in anulare obisnuita se poate introduce impotriva oricarei hotarari definitiva, insa doar in situatia in care contestatorul nu a fost legal citat si nici nu a fost prezent la termenul cand a avut loc judecata. Atat nelegala citare a constestatorului, cat si neprezentarea la termenul cand s-a judecat pricina trebuie indeplinite in mod cumulativ.
Constatatia in anulare speciala are ca obiect hotararile date in recurs si hotararile date in apel nesupuse recursului. Acestea pot fi atacata atat pentru nelegala citare, cat si pentru urmatoarele motive :
1. hotararea data in recurs a fost pronuntata de o instanta necompetenta absolut sau cu incalcarea normelor referitoare la alcatuirea instantei si, desi se invocase exceptia corespunzatoare, instanta de recurs a omis sa se pronunte asupra acesteia;

2. dezlegarea data recursului este rezultatul unei erori materiale;

3. instanta de recurs, respingand recursul sau admitandu-l in parte, a omis sa cerceteze vreunul din motivele de casare invocate de recurent in termen ;

4. instanta de recurs nu s-a pronuntat asupra unuia dintre recursurile declarate in cauza.

Aliniatul 3 al art. 504 NCPC statueaza expres faptul ca o hotarare impotriva careia s-a exercitat contestatia in anulare nu mai poate fi atacata de aceeasi parte cu o noua contestatie in anulare, chiar daca se invoca alte motive. Aceste dispozitii se refera exclusiv la situatia in care unu si aceeasi partea se foloseste pentru a doua oara de calea contestatiei in anulare. In cazul in care se ulterior formularii contestatiei in anulare de catre una din partile unui litigiu, se introduce o noua contestatie de catre o alta parte din proces, aceasta din urma nu va putea fi respinsa ca inadmisibila.
Ca si instanta competenta, contestatia in anulare se introduce la instanta a carei hotarare se atacata. In cazul in care se invoca motive care atrag competente diferite, se retine faptul ca nu va opera prorogarea de competenta, in acest caz.
Contestatia in anulare poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data comunicarii hotararii, dar nu mai tarziu de 1 an de la data cand hotararea a ramas definitiva.
In ceea ce priveste motivarea contestatiei, alin. (2) al art. 505 NCPC, prevede in mod expres ca aceasta se face in termenul de 15 zile stabilit pentru introducerea contestatiei. Sanctiunea prevazuta de lege in cazul nemotivarii contestatiei in termenul legat este nulitatea acesteia.
In privinta suspendarii executarii, s-a stabilit in Noul Cod de Procedura Civila ca instanta poate dispune suspendarea executarii unei hotarari, sub conditia darii unei cautiuni. Prin urmare, instata nu are obligatia de a dispune suspendarea hotararii contestate, ci are doar aceasta facultate.
Contestatia in anulare se solutioneaza de urgenta si cu precadere. In cazul contestatiei, intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu 5 zile inaintea primului termen de judecata. In aceasta cale de atac, intampinarea nu se comunica partii potrivnice, ratiunea acestei dispozitii se regaseste in dorinta de accelerare a judecatii.