Articolul 2.072 din Noul Cod Civil stabileste ca prin contractual de agentie comitentul il va imputernici pe agent sa negocieze, sau sa negocieze si sa incheie contracte in numele si pe seama comitentului pentru o remuneratie in una sau mai multe regiuni determinate.
Acest contract are urmatoarele caractere juridice:
a. Bilateral deoarece da nastere la obligatii din partea ambelor parti
b. Cu tiltlu oneros pentru ca se urmareste realizarea unor foloase patrimoniale
c. Comutativ pentru ca partile au luat la cunostinta despre toate aspectele in ceea ce priveste obligatiile, in momentul incheierii contractului
d. Cu executare succesiva intrucat prestatiile partilor se produc in timp
e. Consensual , de regula el se incheie prin acordul de vointa al partilor si poate fi probat prin inscris.
El trebuie sa se incheie in forma scrisa, autentica sau sub semnatura privata iar daca din lege nu rezulta altfel aceasta forma va ajuta la probarea contractului. In general intre agent si comitent se nasc raporturi de mandat iar partile in contractual de agentie sunt comitentul si agentul .
Ca efecte obligatiile ce ii revin agentului sunt urmatorele:
1. Trebuie sa isi execute obligatiile ce recurg din procura care ii este data personal sau prin prepusii sai respectand indicatiile ce le-a primit in vederea indeplinirii scopului interesului comitentului. In cazul in care trebuie sa fie executata o imputenicire prin inlocuirea agentului total sau partial cu subagenti va fi supusa contractului de mandate.
2. Agentul trebuie sa ii aduca la cunostinta comitentului despre informatiile ce il intereseaza in vederea afacerilor acestuia.
3. Este obligat sa execute imputenicirea intr-un mod profitabil comitentului
4. Trebuie sa respecte instructiunile primite
5. Sa tina o evidenta operatiunile exercitate pentru comitent
6. Sa pastreze bunurile primite de la comitent in conditii optime
Pe de alta parte comitentul trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:
1. Sa transmita agentului toate datele, informatiile si instrumentele necesare executarii contractului de agentie.
2. Sa plateasca agentului remuneratia ce i se cuvine, stabilita prin contract sau prin lege. De asemenea, legata de obligatia de plata a remuneratiei, agentul are dreptul la un commission pentru operatiunile pe care le-a efectuat cat timp contractual de agentie exista.
Fata de terti contractul de agentie nu produce efecte juridice iar incetarea contractului poate intervene in urmatoarele cazuri:
a. Expirarea termenului, iar daca continua sa fie executat de parti dupa expirare se considera prelungit pe durata nedeterminata.
b. Denuntarea unilaterala de catre oricare din parti dar cu respectarea unui preaviz ce are ca durata minim o luna dupa primul an de contract. Daca durata sa este mai mare de un an termenul minim va prelungi cu cate o luna pentru fiecare an suplimentar inceput dar fara ca durata preavizului sa depaseasca 6 luni, in caz ca legea nu prevede altfel.
c. Rezilierea contractului, in cazul neindeplinirii din culpa grava a obligatiilor contractuale de cealalta parte.
Avand in vedere ca agentului trebuie i se asigure protectie juridica pentru eforturile ce le-a depus in interesul comitentului, lui i se da dreptul sa i se plateasca un comision daca s-au ridicat afacerile comitentului iar agenntul poate plati indemnizatii. Daca prin incetarea contractului ori din alte motive agentului i se cauzeaza anumite prejudicii poate cere repararea lor prin plata unor despagubiri din partea comitentului.