Contractul de asigurare este acel contract prin care o asiguratul se va oblige sa plateasca o suma de bani denumita prima de asigurare, unei alte persoane numita asigurator, iar cea din urma se obliga la producerea unui risc asigurat sa plateasca, asiguratului, beneficiarului asigurarii sau tertului pegunit desoagubirea sau suma asigurata denumita indemnizatie ce rezulta din contracul de asigurare.
Caracterele juridice ale contractului de aisgurare sunt:
1. Sinalagmatic
2. Aleatoriu
3. Consensual
4. Cu executare succesiva
Pentru a intelege mai bine termenii ii vom defini. Asiguratorul este societatea comerciala care e obligata sa plateasca indemnizatia de asigurare cand se prevede in contract realizarea evenimentului. Asiguratul este persoana fizica sau juridica ce intreprinde raporturi juridice cu asiguratorul.
Riscul asigurat consta in evenimentul viitor, posibil care descopera bunurile, viata sau sanatatea unei persoane. Cazul asigurat reprezinta exact riscul ce s-a produs. Obiectul asigurarii este cumulul valorilor sociale care sunt protejate prin contract.
In ceea ce priveste interesul asigurarii, trebuie precizat ca in cazul asigurarii de bunuri acesta este alcatuit din dauna efectiva evaluabila in bani, daca asigurarea este de raspundere civila consta in evotarea miscorarii patrimoniului asiguratului si/dau a altei persoane cuprinsa in asigurare, daca asigurarea este de persoane nu are importanta deoarece indemnizatia este data indiferent de situatie, iar in cazul asigurarii de credite si garantii interesul este evitarea starii de insolvabilitate generala.
Suma asigurata este valoarea maxima baneasca pe care asiguratorul o plateste asiguratului/ beneficiarului cand intervine cazul asigurat. Paguba de asigurare este prejudicial suferit de asigurat daca intervine cazul asigurat. Sistemul de acoperire in asigurare este mijloc prin care se stabilieste valoarea despagubirilor si raportul dintre dauna de asigurare si indemnizatie.
Clasificarea asigurarilor se face dupa urmatoarele criteria:
1. Dupa natura juridica a raportului de asigurare: comerciale, comercial-civile. Civile.
2. Dupa modul in care iau nastere: obligatorii si facultative
3. Dupa obiectul asigurarii: de bunuri, de raspundere civila, de credite si garantii, de pierderi financiare si alte asigurari, de persoane.
4. Dupa subiectele raportului de asigurare, asigurari directe:
a. Coasigurarea- este incheiata intre un asigurat si mai multi asiguratori fiecare avand o parte din risc, pentru a se asigura si reasigura riscuri deosebite care nu pot fi luate de la altcineva,
b. Asigurarea mutuala- mai multe persoane care sunt associate intr-o societate civila cu personalitate juridical sunt supuse unor riscuri similare.
c. Reasigurarea este o asigurare a asiguratului direct, ambele parti fiind societati comerciale de asigurare. Ea poate fi de cota fixa sau de excedent .Obiectul reasigurarii consta in patrimoniul reasiguratului care urmeaza a fi reintregit cu o parte a indemnizatiei platita de reasigurat, asiguratilor directi.