Contractul de intermediere este “contractul prin care intermediarul se obliga fata de client sa il puna in legatura cu un tert in vederea incheierii unui contract.” Aceasta activitate de intermediere imobiliara a fost regasita anterior prin Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorului, unde beneficiarul era “orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale, industrial sau de productie, artizanale ori liberale:”.
In acest timp de contract partile sunt intermediarul (partea se obliga sa gaseasca un cocontractant pentru clentul sau pentru incheierea unui contract) si clientul (beneficiarul a activitatii prestate de intermediar). Intre intermediar si persoanele intermediate nu exista o relatie de subordonare sau de prepusenie .
De exemplu, in cazul in care este vorba de o intermediare imobiliara este folosita sintagma de agentie imobiliara ca un “operator economic, furnizor de servicii imobiliare actioneaza pentru sine si in interesul unor terti, deci o persoana fizica ori juridical ce detine titlu professional.
Obiectul consta operatiunea juridica de intermediere adica intermediarul trebuie puna clientul in legatura cu un tert pentru a incheia un contract. Raportul juridic este sub imperiul nasterii unor raportul obligationale straina unde doar una din partile contractului initial, clientul, se va oblige din nou in fata unei terte persoane.
Inermediarul este acea persoana independenta ce are rolul de a pune in legatura partile intermediate fara a mai participa la negocierea sau incheierea efectiva a contractului. Exceptia de la aceasta regula consta in cazul in care intermediarul a avut o imputernicire expresa de reprezentare a partilor intermediate pentru a se incheia contractul sau alte acte de executare ale lui.
Intermediarul va putea profita de o remuneratie doar daca contractual intermediate se incheie ca urmare a operatiunii juridice. Daca lipseste conventia partilor sau prevederi legale speciale, intermediarul va avea dreptul sa fie remunerate in conformitate cu practice anterioare stabilite intre parti sau cu uzantele existente intre profesionisti.
De asemenea, una din obligatiile cele mai importante a contractului este ca intermediarul trebuie sa informeze tertul in ceea ce priveste avantajele si oportunitatile incheierii unui comtract intermediate cu respectarea conditiei de a nu prejudicia in mod culpabil interesul clientului.
Beneficiarul intermediarii trebuie sa ii aduca la cunostinta intermediarului despre rezultatul negocierilor iar termenul pentru comunicare este de 15 zile de la data incheierii contractului sub sanctiunea dublarii remuneratiei pentru intermediar.
De retinut este ca prescriptia dreptului la actiune pentru plata remuneratiei si despagubirii pe care trebuie sa o plateasca clientul incepe sa curga de la data la care intermediarul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca incheierea contractului intermediat.