Contractul de intretinere este cel prin care, intretinutul doreste sa transmita un drept real asuprea unui bun al sau sau plateste un capital, intretinutului care se va obliga sa ii asigure intretinerea in natura pe tot parcursul vietii iar dupa ce va muri, sa il inmormanteze. Asadar, intretinatorul trebuie sa ii asigure intretinutului alimente, imbracaminte, incaltaminte, medicamente si ingrijiri medicale ba chiar sa ii pregateasca mama sau alte indeletniciri casnice.
Acest contract are umatoarele caractere juridice:
1. cu titlu oneros- ambele vor sa obtina un folos patrimonial
2. sinalagmatic-se genereaza obligatii reciprice si interdependente intre parti
3. aleatoriu- intinderea obligatiei de intretinere va fi stabilita la momentul realizarii acordului de vointa
4. consensual-manifestarea de vointa este suficienta pentru a fi valabil contractul
5. translativ de drepturi reale- opereaza din momentul incheierii contractului
6. atipic- obligatia intretinutului este dintr-o data
7. intuitu personae
8. nenumit- este reglementat in dreptul nostru.
Conditiile de validitate ale constractului de intretinere sunt.
A. De fond:
a. capacitatea juridica a partilor contractante-ambele parti trebuie sa aiba capacitate juridica de exercitiu
b. consimtamantul-sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice si sa nu fie alterat
c. obiectul- trebuie sa se aduca in vedere ca acest contract este unul translativ de drepturi reale iar intretinutul trebuie sa fie titularul dreptului transmis.
d. cauza-trebuie sa fie reala, licita si morala.
B. De forma:
a. forma ceruta ad validitatem- avand in vedere ca este un contract consensual, deci nu prezinta importanta forma in care a fost intocmit.
b. forma ceruta ad probationem obligatia de intretinere se va putea realiza prin orice mijloc de proba prevazut de lege
c. forma ceruta pt. opozabilitate fata de terti- dreptul real trebuie inscris in cartea funcira pentru a se asigura opozabilitatea fata de terti.
Din punct de vedere juridic intretinutul trebuie:
-sa predea bunul care reprezinta obiectul secundar al contractului de intretinere.
– sa garanteze contra evictiunii si viciilor ascunse ale bunului intrainat
Intretinatorul trebuie sa tina cont:
-sa isi execute obligatia orice ar fi de oneroasa
-ca obligatia nu se poate presta de o alta persoana daca intretinutul nu consimte asta
-ca debitorul trebuie sa asigure intretinerea creditorului sau
-ca obligatia are si caracter alimentar, deoarece trebuie sa fie efectuata in mod succesiv
-ca obligatia este indivizibila activ si pasiv
– ca plata intretinerii trebuie efectuata in natura si este portabila.
Intretinerea se poate transforma in bani in cazul in care partile voit sau nu, nu isi mai pot executa obligatiile in natura, ci prin plara periodica a unor sume de bani chiar daca e dispusa de catre instanta de judecata (judiciara) sau nu (extrajudiciara). Daca nu se va executa obligatia de intretinere, intretinutul poate introduce o actiune in executarea silita a obligatiei (in rezolutiune)