Aceste operatiuni sunt reglementate de lege prin O.G nr 51/1997 care privesc operatiunile de leasing si societatile de leasing. Este definite ca modalitatea prin care un locator/finantator transmite pe o perioada determinata dreptul de folosinta pentru un bun sub proprietate celeilalte parti numita locatar/utilizator la solicitarea ei pentru o plata periodica (rata de leasing) ca la sfarsitul acestei perioade locatorul/finantatorul sa se oblige sa respecte dreptul de optiune al locatarului/utilizatorului pentru a cumpara bunul, sa prelungeasca contractual fara a-i schimba natura leasingului ori sa inceteze raporturile contractuale.
Caracterele juridice sunt urmatoarele:
a. Consesual
b. Sinalagmatic
c. Oneros
d. Comutativ
e. Cu executare succesiva
f. Intuitu personae
g. Cu titlu executoriu
Partile intr-un asemenea contract sunt locatarul/ utilizatorul care dobandeste dreptul a un bun in schimbul unei rate de leasing, si locatorul/ finantatorul cel care transmite dreptul de folosinta asupra unui bun utilizatorului pentru o anumita perioada de timp.
Contractul de leasing este diferit de operatiunea de leasing deoarece ultima are in vedere totalitatea raporturilor nascuta dintr-un contract de leasing, iar actul este cel incheiat intre finantaror si utilizator. Bunul care se trasmite trebuie sa fie asigurat la o societate de asigurare.
Leasing-ul poate fi financiar si operational, mobiliar si imobiliar. Exista si forme special de leasing cum ar fi contractual de lease-back care este intalnit in situatia in care o persoana juridical va vinde un bun unei societati de leasing pentru a-l utiliza in acest sistem cu obligatie de rascumparare. Leasing-ul comun are ca obiect bunurile exploatate concomitant de mai multe societati comerciale. In ultimul rand poate exista si subleasingul care este contractual incheiat cu un alt utilizator (final) dupa obtinerea acordului prealabil al finantatorului initial si indeplinirea de catre acesta a conditiilor societatilor de leasing.
Contractul are ca obiect bunurile mobile si imobile din circuitul civil. Exista anumite elemente obligatorii ale lui: clauza privind definirea contractului de leasing ca operational sau financiar, denumirea bunului ce face obiectul contractului de leasing si caracteristicile de identificare ale acestuia, valoarea ratelor de leasing si termenul de plata, perioada de utilizare in acest sistem a bunului, clauza cu referire la obligatia asigurarii bunului, valoarea totala a contractului de leasing. De asemenea el va trebui sa mai detina si valoare de intrare a bunului, valoarea reziduala a sa convenita de parti, valoarea avansului si rata de leasing.
Ca efecte obligatiile ce se nasc in sarcina finantatorului sunt: respectarea dreptului utilizatorului de a-si alege furnizorul, contractarea bunului cu furnizorul si dobandirea dreptului definitive de utilizare asupra programelor de calculator, transmiterea tuturor drepturilor cu privire la bun catre utilizator (exceptie:dreptul de dispozitie), respectarea dreptului de optiune al utilizatorului, garantarea folosintei linistite a bunului dat in leasing, incheierea unei polite de asigurare asupra bunului dat in leasing. Utilizatorul este obligat sa faca receptia bunului si sa-l primeasca, sa exploateze bunul dupa instructiunile furnizorului, sa interzica grevarea bunului cu sarcini, sa plateasca ratele de leasing si costurile lor accesorii sa suporte cheltuielile de intretinere si riscul pieririi bunului, sa inconstiinteze finantatorul despre orice tulburare a dreptului de proprietate si in caz ca este necesar sa restituie bunul.
Acest timp de contract inceteaza prin expirarea duratei si reziliere ( cand utilizatorul a refuzat sa primeasca bunul, in caz de insolventa sau dizolvare si lichidare a uneia din parti, pierire, pierdere sau disparitia bunului, desfiintarea titlului asupra bunului si neplata integrala a ratei de leasing timp de doua luni consecutive)