Articolul 1.772 al Noului Cod Civil ca fiind Acela prin care reportatorul cumpara de la reportat cu plata imediata titluri de credit si valori mobiliare circuland in comert si se oblige, in acelasi timp sa revanda reportatului titluri sau valori mobiliare de aceeasi specie la o anumita scadenta in schimbul unei sume determinate.
Asadar contractul de report presupune o dubla vanzare: prima se executa imediat in ceea ce priveste pretul si a doua (revanzare) esre cu termen si are un pret determinat. Are urmatoarele caractere juridice:
1. Contract bilateral deoarece da nastere la obligatii din partea ambelor parti.
2. Contract cu titlu oneros deoarece partile urmaresc obtinerea unui folos patrimonial
3. Contract translativ de proprietate.
4. Contract real deoarece prevede remiterea unor titluri.
5. Contract comutativ pentru ca partile isi cunosc drepturile si obligatiile din momentul contractarii.
Partile din acest contract se numesc reportat (persoana care detine titlurile de credit) si reportatorul (persoana care cumpara acele titluri de credit in schimbul unui pret care trebuie platit imediat.)
Avand in vedere ca este un contract sinalagmatic el va produce efecte juridice pentru ambele parti contractante, reportatorul fiind obligat sa isi exercite optiune si sa efectueze varsaminte asupra titlurilor.
Titlurile si valorile mobiliare de regula sunt producatoare de dobanzi, dividende ori alte drepturi si optiuni. In cazul in care reportul este incheiat in ceea ce priveste obligatii, ele vor fi purtatoare de dobanzi si alte drepturi cum ar fi cel de rascumparare inainte de scandenta. Reportatorul va dobanzi dreptul de proprietate asupra titlurilor si a valorilor mobiliare reportate.Drepturile si obligatiile care suntspecifice unor titluri vor fi exercitate pe toata perioada reportului de catre reportator.
In momentul in care contractul de report inceteaza, partile vor trebui sa lichideze drepturile si obligatiile care se nasc pe perioada reportului. Lichidarea se va face in ce de a doua zi de lucru ce va urma scadentei. In cazul in care atunci partile vor lichida diferentele prin plata si vor reinnoi reportul asupra unor titluri sau valori mobiliare ce difera prin calitatea ori specia lor, pe un alt pret se va considera incheierea unui nou contract.