Societatea e contractul prin care doua sau mai multe persoane sunt de acord sa puna in comun avand scopul de a imparti foloasele. El prezinta urmatoarele caractere juridice:
1. contract sinalagmatic deoarece fiecare asociat se obliga fata de ceilalti sa aduca un aport social si sa desfasoare o activitate promisa.
2. contract cu titlu oneros- fiecare asociat doreste sa obtina un avantaj
3. comutativ- deoarece drepturile si intinderea obligatiilor sunt cunoscute in momentul incheierii sale.
4. cu executare succesiva- asociatii sunt dator sa execute obligatiile pe durata existentei societatii.
5. consensual- se incheie prin simplul acord de vointa al partilor
6. este un contract intuitu personae- este vorba despre o societate de persoane, nu de capitaluri.
7. translativ de drepturi- asociatii aduc bunuri in patrimoniul societatii.
Conditiile de fond ale contractului de societate sunt:
1. Capacitatea juridica a partilor contractante- acestea trebuie sa aiba capacitate deplina de exercitiu pentru a putea dispune de bunurile ce sunt constituite ca aport in natura la crearea patrimoniului societatii.
2. Consimtamantul partilor- trebuie indeplinite conditiile generale de valabilitate.
3. Obiectul- trebuie sa fie licit si se va realiza o tripla intelegere deoarece partile sunt de acord sa puna ceva in comun pentru ca fiecare asociat trebuie sa aduca anumite bunuri in societate pentru a se constitui una si vor conveni asupra activitatii civile pe care societatea urmeaza sa o realizeze pentru a obtine un profit.
4. Cauza- ca in orice contract trebuite sa existe, sa fie reala, licita si morala.
Referitor la efectele pe care le produce contractul de societate trebuie avuta deosebita atentie in ceea ce priveste administrarea societatii, raporturile dintre asociati si sociatele si raporturile dintre asociati si terti.
1. Administrarea societatii- se refera la indeplinirea actelor care sunt necesare pentru realizarea scopului societatii inclusiv a actelor de dispozitie. Avand in vedere prezumtia ca asociatii au posibilitatea de a administra unul pentru celelalt ei pot opune incheierii unui act fara sa fie necesara votul majoritatii. Bunurile societatii trebuie sa fi folosite prin uz in scopul destinatiilor sale fara a produce daune fiecare asocitat putand sa profite de ele. In ceea ce privesc imobilele societatii ele nu se pot face decat cu acordul unanim al asociatilor iar cel care nu este administrator nu va putea efectua acte de dispozitie asupra bunurilor.
2. Raporturile dintre asociati si societate- ei trebuie sa isi execute obligatiile si sa isi exercite drepturile respectand principiul bunei credinte iar ei vor raspunde de daunele ce s-au cauzat din vina lor.
3. Raporturile asociatilor cu tertii- avand in vedere ca societatea civila in principiu nu are personalitate juridica nu va putea intra in raporturi direcre cu tertii ca subiect distinct de drept.
Societatea civila poate inceta prin expirarea termenului sau prin desfiintarea obiectului ori realizarea scopului societatii. Aceste moduri de incetare nu sunt imperative deoarece partile pot deroga de la ele prin clauza expresa.