Prin conventia arbitrala se intelege modul in care partile convin in scris ca litigiile din care sunt sau vor face parte, izvorate din raporturi juridice sa fie rezolvate pe cale arbitrajului.
Pentru a fi valabila trebuie respectate anumite conditii de de fond si de forma. Este necesara incheierea ei in scris, nerespectarea acestui fapt ducand la nulitatea absoluta si trebuie incheiata in forma autentica notariala. In general continutul conventiei este succint dar poate contine urmatoarele clauze: cu privire la obiectul dosarului, parcurgerea unor proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabila, participarea tertilor si numirea arbitrilor sau termenul si locul arbitrajului.

Clauze cum ar fi favorizarea unei parti la numirea arbitrilor nu pot fi incluse in conventia arbitrala si vor fi lovite de nulitate.
Felurile principale ale conventiei sunt clauza compromisorie si compromisul. Clauza compromisorii se refera la litigii viitoare, care nu erau nascute la momentul incheierii sale, valabilitatea ei fiind independenta de valabilitatea contractului in care a fost inscrisa.
Atunci cand e vorba de un raport juridic dedus judecatii actual partile pot incheia o conventie arbitrala intalnita sub numele de compromis. Ce trebuie inclus in compromis este asemanator cu clauza compromisor. Aici trebuie inserat si obiectul litigiului deoarece se urmareste rezolvarea unui proces determinat.
Conventia arbitrala inceteaza daca partile voiesc asta prin incheierea unei tranzactii, una din ele o denunta unilateral, s-a depasit termenul fixat pentru depunerii cererii de arbitrare sau a cuantumuluu maxim acceptat al valorii. Decesul, incapacitatea si deschiderea procedurii insolventei sunt motivele pentru care procedura se va suspenda.
Legea impune faptul ca nu este posibila o judecata paralela in fata celor doua modul de jurisdictie care privesc acelasi litigiu. Daca intre parti exista o conventie arbitrala, ele pot sa se adreseze unei instante cu o cerere avand acelasi obiect. Compententa instantei arbitrale se va verifica numai daca partile sau una dintre ele solicita asta. Invocarea exceptiei este posibila indiferent daca tribunalul arbitral a fost constituit sau nu, iar in baza conventiei se va retine spre solutionare procesul.
Daca exista conflict de competenta cauza va fi rezolvata de instanta ierarhic superioara a celei aflate in conflict iar daca se va retine cauza spre judecare tribunalul arbitral are obligatia de a-si declina competenta.
In cazul in care s-a dat o hotarare prin care se va respinge cererea prinvind competenta instante va valida conventia arbitrala,