Curatela este institutia prin care se realizara ocrotirea temporara si subsidiara a persoanei fizice capabile aflate in anumite situatii expres prevazute de lege si care o impiedica sa-si exercite drepturile, sa-si indeplineasca obligatiile si sa-si apere interesele.
Felurile curatelei sunt: speciala a incapabilului (minorului si interzisului) care beneficiaza de aplicabilitatea regulilor de la tutela si curatela capabilului careia i se vor aplica regulile de la mandat.
Cazurile de curatele a persoanei fizice capabile sunt:
1. curatela persoanei cu deficiente fizice, aflata in neputinta fizica
2. curatela persoanei aflata intr-un caz de urgenta
3. curatela persoanei care lipseste de la domiciliu
4. curatela disparutului
5. curatela succesorala notariala
Instanta de tutela sau notarul sunt cei care instituie tutela iar ea va incepe sa-si produca efectele la domiciliul celui reprezentat ori la locul unde trebuie luate toate masurile urgente sau la ultimul domiciliu din tara al persoanei care lipseste sau este disparut.
Orice persoana fizica cu capacitate de exercitiu si care poate indeplini aceasta sarcina este in drept sa poata avea calitatea de curator. Cand persoana si-a exprima vointa unilateral sua prin contract de mandat o persoana care sa-i fie curator, ea va fi declarata cu ptioritate. Numirea poate fi dezinvestita numai daca sunt motive temeinice si se vor aplica dispozitiile de la tutela minorului.
Instanta de tutela va numi curatorul la cererea care urmeaza sa fie reprezentat, a sotului sau ori a rudelor si persoanelor apropiate si nu se va institui decat cu consimtamantul celui reprezentat, exceptia instituindu-se in situatia in care acesta nu poate fi dat. Numirea se va da printr-o incheiere ce se va comunica in scris curatorului si se va afisa la sediul instatei de tutela precum si la primaria celui reprezentat.
Curatela nu va aduce nicio atingere capacitatii de exercitiu a reprezentatului deoarece el va putea incheia actele juridice personal.
Functia de curator poate sa ia sfarsit prin inlocuirea lui, la cerere (cu respectarea conditiei sa fi trecut trei ani de la numire) sau chiar inainte de expirarea termenului dar pentru motive temeinice.
De asemenea, ocrotirea prin curatela poate inceta prin ridicarea ei de instanta de tutela cand inceteaza cauzele ce au generat-o ori prin decesul persoanei ocrotite