Ce înseamnă darea în plată?

                Darea în plată, astfel cum este reglementată de Legea 77/2016 privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite, constituie acțiunea prin care se efectuează transferul dreptului de proprietate asupra imobilului ipotecat, de la consumator către creditor, în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar.

               Procedura dării în plată debutează cu trimiterea notificării de dare în plată de către consumator creditorului prin intermediul unui avocat, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar, detaliind și condițiile de admisibilitate a cererii.

De ce să alegeți un avocat?

  • Procedura efectuată prin intermediul unui profesionist-avocat asigură consumatorului rezolvarea rapidă și eficientă a situațiilor ce pot aparea pe parcurs, asigurându-i asistență juridică de specialitate în fața tuturor instituțiilor ce au legatură cu această procedură.

 

  • Avocatul asigură pe langă redactarea actelor de procedura și asistență și reprezentare atât în fața notarului, instanței cât și în fața instituțiilor bancare.

Cât durează?

Darea în plată a fost reglementată ca o procedură rapidă. Legea instituie un termen de 30 de zile în cazul în care banca va fi de acord. În caz contrar, contestația băncii va fi judecată într-o procedură de urgență, iar acțiunea dumneavoastră (daca banca refuza procedura) va fi judecată cu celeritate.

Indiferent de scenariu, vom utiliza toată diligența, profesionalismul și resursele de care dispunem pentru a vă rezolva problema într-un termen cât scurt, procedura fiind concepută în așa fel încât să se fi încheiat cât mai repede.

Procesele cu băncile pot dura chiar și mai mult de 1 an, din cauza dificultății actelor/operațiunilor ce trebuie îndeplinite, a amânărilor pe care le obțin de cele mai multe ori băncile, a pozițiilor de inegalitate dintre dumneavoastra și bancă, a supraaglomerării instanțelor etc.

Cand scap efectiv de datorie?Răspunsul este fie în momentul încheierii contractului la notar, dacă procedura dării în plată este una amiabilă, fie în momentul pronunțării hotărârii judecătorești, dacă procedura devine una contencioasă.

Adresă: Calea Rahovei, Nr.266-268, Corp 60, Etaj 3, Cam. 05 D, Sector 5, București
Tel:0766883875
Email: office@avocatdobrescu.ro