clauze-abuzive-banci1-620x264Intr-un context juridic în care există un număr mare de procese introduse de persoane fizice, contractante de credite în franci elvețieni la diferite institutii de credit, s-a creat în acest moment o practică neunitară a instantelor judecătorești cu privire la admiterea sau respingerea unor cereri de acest tip. Astfel, procesele vizând constatarea nulitatii clauzelor de schimb valutar au fost solutionate în parte favorabil băncilor și în parte favorabil debitorilor din contractul de credit, aspect ce pune mari probleme predictibilității actului de justiție și creează și un dezechilibru în circuitul economic.
Aceasta situație este susținută de faptul că nu există momentan un cadru legislativ clar, care să permită aplicarea unui text de lege, cu caracter special, fără a se apela la acte normative cu incidență mai mică sau mai mare în materie. Prin inițierea proiectului de lege vizând darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligațiilor asumate prin credite se urmărește tocmai stabilirea unei legi cu caracter special care să permită o practică unitară în materia contractelor de credit, o garanție a respectării dreptului la un proces echitabil.
Acest proiect de lege se aplică raporturilor juridice dintre persoanele fizice și instituțiile de credit, instituțiile financiare nebancare sau cesionării creanțelor deținute asupra persoanelor fizice. Se recunoaște astfel dreptul debitorului de a stinge integral creanța și accesoriile sale, izvorând dintr-un contract de credit, prin transmiterea către creditor a dreptului de proprietate asupra bunului imobil ipotecat în favoarea creditorului. Acest drept există și dacă creanța creditorului izvorând dintr-un contract de credit este garantată cu fideiusiunea și/sau solidaritatea unuia sau mai multor debitori.
Pentru stingerea creanței în acest mod este necesară întrunirea cumulativă a mai multor condiții:
1) Creditorul și debitorul să facă parte din categoriile menționate anterior.
2) Între părți sau, după caz, între antecesorii părților să se fi încheiat un contract de credit.
3) Bunul oferit în plată este un bun imobil ipotecat în favoarea creditorului în vederea garantării executării obligațiilor asumate prin contractul de credit.
4) Dacă executarea obligațiilor asumate prin contractul de credit a fost garantată cu două sau mai multe bunuri, în vederea aplicării procedurii, debitorul va oferi în plată toate bunurile ipotecate în favoarea creditorului.
Odată întrunite aceste condiții, debitorul transmite creditorului, prin intermediul unui executor judecătoresc, al unui avocat sau al unui notar public, o notificare prin care îl informează că a decis să îi transmită dreptul de proprietate asupra imobilului în vederea stingerii datoriei izvorând din contractul de credit ipotecar. De la momentul comunicării acestei notificări se stinge dreptul creditorului de a se îndrepta împotriva codebitorilor, precum și împotriva garanților personali sau ipotecari.
În situația în care creditorul nu se conformează dispozițiilor legale, debitorul poate cere instanței să pronunțe o hotărâre prin care să se constate stingerea obligațiilor născute din contractul de credit ipotecar și să se transmită dreptul de proprietate către creditor.
La momentul încheierii actului translativ de proprietate, respectiv la data pronunțării hotărârii judecătorești definitive ( în caz de neconformare a creditorului) va fi stinsă orice datorie a debitorului față de creditor, acesta din urmă neputând solicita sume de bani suplimentare.
Această lege se urmărește a se aplica atât contractelor de credit aflate în curs de derulare, cât și celor încheiate după data intrării în vigoare a legii, în vederea echilibrării riscurilor izvorând din contractul de credit, precum și din devalorizarea bunurilor imobile.
Proiectul de lege a fost deja adoptat de Senat în data de 26.10.2015, a primit în data de 24.11.2015 raport favorabil de adoptare din partea Comisiei Juridice. Pentru a intra în ordinea juridică este necesar ca plenul Camerei Deputaților să voteze proiectul și acesta să fie promulgat de președintele Klaus Iohannis. Legea va intra în vigoare la 15 zile după publicarea în Monitorul Oficial.