Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici stabileste ca, la nasterea raporturilor de munca au obligatia sa isi declara averea si interesele:
-demnitarii si functionarii publici
-persoanele incadrate la cabinetul demnitarului
-cele care detin functii de conducere de la director inclusiv, in sus, in carul regiilor autonome de interes national sau local, al companiilor nationale, a societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, institutiilor publice implicate in realizarea procesului de privatizare, Bancii Nationale a Romaniei, bancilor la care statul este actionar majoritar
-persoanele care fac parte din corpul diplomatic si consular
-persoanele cu functii de conducere si de control din unitatile de invatamant de stat si de sanatate publica
-presedintii, vicepresedintii, secretarii si trezorierii federatiilor si confederatiilor sindicale
    In fiecare an, persoanele enumerate mai sus, in cazul in care dobandesc bunuri de natura celor prevazute in anexa la lege, sunt obligati sa isi actualizeze declaratia de avere. Cei numiti in functii pe o perioada mai mare de 4 ani sau pe perioada nedeterminata au obligatia ca din 4 in 4 ani sa depuna o declarative de avere actualizata. Tot astfel, la incheierea mandatului sau la incetarea activitatii, ele au obligatia sa depuna o noua declaratie privind averea pe care o detin la data respectiva.
    In cazul neactualizarii declaratiei de avere din motive imputabile celei in cauza, pana la sfarsitul fiecarui an calendaristic, in situatia dobandirii unor bunuri, ori neindeplinirea unei noi declaratii in termen de 15 zile de la incetarea activitatii sau, dupa caz, la expirarea a 4 ani de la ultima declaratie, conduce la declansarea din oficiu a procedurii de control. 
    Potrivit art. 33 alin.1 din Legea nr.115/1996, persoana a carei avere a fost declarata, in tot sau in parte, ca nejustificata, printr-o hotarare judecatoreasca irevocabila va fi destituita sau revocata, dupa caz, din functia pe care o detine. 
    Prin legea nr. 144/2007 s-a infiintat, organziat si functioneaza Agentia Nationala de Integritate. Ea desfasoara activitatea de verfiicare privind averea dobandita in perioada exercitarii mandatelor sau a indeplinirii functiilor ori demnitatilor publice, dupa caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitatii legale. Agentia realizeaza aceste verificari din oficiu sau la cererea oricarei persoane fizice sau juridice interesate. Dupa verificari, inspectorul de integritate poate sa dispuna, dupa caz: clasarea cauzei, sesizarea instantei competente de contecios administrativ (sectia de contencios administrative si fiscal a Curtii de Apel), sesizarea organelor competente pentru declansarea procedurii disciplinare. Sentintele Curtii de Apel pot fi atacate cu recurs de partile interesate, de A.N.I si de procurer, in termen de 15 zile de la comunicare, la Inalta Curte de Casatie si Justitie- Sectia contencios administrativ si fiscal. 
    Hotararea judecatoreasca irevocabila prin care se constata ca dobandirea unei cote-parti din avere sau a unor bunuri nu are character justificat, se publica in Monitorul Oficial si se comunica A.N.I si organului de specialitate al Ministerului Finantelor Publice in vederea executarii.
    Personalului A.N.I ii este interzis sa isi exprime public opinia cu privire la cauzele aflate pe rol. Concomitent, timp de 5 ani dupa incetarea activitatii are obligatia de a nu divulga datele sau informatiile la care a avut acces, altfel decat in conditiile legii.