Dezbaterea in fond se realizeaza dupa ce s-a terminat etapa cercetarii acestuia pentru a putea fi indeplinite toate actele de procedura in conditiile legii, din oficiu sau la cererea partilor. Ele sunt de regula organizate in sedinta publica pentru a nu se incalca principiul publicitatii dar in situatii de exceptie se pot efectua in camera de consiliu.
Pentru a individualiza obiectul dezbaterilor este necesar de precizat faptul ca ele intereseaza elementele de fapt si de drept in ceea ce priveste raportul juridic dedus judecatii, sunt orale si sunt necesare prezentarea unor note scrise la inchiderea lor.

Dezbaterile pot fi puse in discutia partilor in conditiile in care nu au fost solutionate pe parcursul cercetarii procesului cererile, exceptiile si apararile.

Tot in cursul dezbaterilor instanta poate cere completarea sau refacerea unor probe atunci cand se necesita aceasta masura. In cazul in care probele nu contin elemente noi, instanta va respinge cererea avand in vedere ca acestea pentru a fi acceptate trebuie sa aiba un caracter exceptional fiind incuviintate pentru motive temeinice. Completarea probelor se refera la dovezi suplimentare iar refacerea lor la readministrarea acestora.

Dupa terminarea chestiunilor prealabile presedintele completului de judecata se va interesa daca partile mai au de formulat cereri sau de ridicat exceptii, iar daca nu va proceda la deschiderea dezbaterilor, consemandu-se astfel in incheierea de sedinta. Regula este ca dezbaterea sa se efectueze la un singur termen de judecata dar in anumite situatii limitative pot continua in alta zi.

Daca instanta s-a lamurit asupra pricinii va inchide dezbaterile care au ca urmarea imposibilitatea adaugirii unor alte inscrisuri ca mijloace de proba la dosar, sanctiunea fiind neluarea in seama. Acest lucru duce la respectarea principiului contradictorialitatii si a dreptului la aparare. Concluziile pot fi adaugate ca anumite completari la notele scrise redactate de catre parti din vointa proprie sau la cererea instantei de judecata. Referitor la cheltuielile de judecata trebuie precizat faptul trebuie depusa dovada existentei si a intinderii lor cel mult pana la data inchiderii dezbaterilor asupra fondului.