Divorțul poate avea loc prin acordul soților, la cererea unuia dintre soți sau atunci când continuarea căsătoriei nu mai este posibilă, toate aceste situații fiind reglementate de noul Cod Civil. În plus, legislația autohtonă prevede că soții au de ales între mai multe variante atunci când decid să se despartă: divorțul administrativ, care presupune desfacerea căsătoriei de către ofițerul stării civile, divorțul la notar și cel în instanța de judecată.

Divorț

Partaj

Cum vă putem ajuta?

asistare și reprezentare în faza de negociere și încheiere a tranzacției judiciare și a partajului convențional.
redactare înscrisuri necesare, asistare și reperzentare în procedura de partaj.
consultanță juridică în ceea ce privește efectele juridice ale regimului matrimonial ales sau modificat de către soți cu privire la acțiunea de partaj și la raporturile patrimoniale dintre soți.
consultanță de specialitate cu privire la indentificare și iventarierea bunurilor comune supuse partajului la modalitatea cea mai convenabilă și avantajoasă de partajare și la admisibilitatea acțiunii de partaj, la efectele juridice ale partajului și la desființarea acestuia.
consultanță juridică în ceea ce privește la drepturile creditorilor unuia dintre soți și posibilitatea intervenirii acestora în cadrul acțiunii de partaj precum și posibilitatea stingerii datoriilor născute în legătura cu un bun comun.
consultanță, asistență și reprezentare în fața instituțiilor bancare în situația partajalui locuinței comune dobândite în timpul căsătoriei prin contractare unui credit ipotecar, precumși în cazul altor credite angajate de către aceștia în perioada mariajului.

Cum vă putem ajuta?

consiliere juridică cu privire la procedura divorțului, formularea acțiunii de divorț, întocmirea dosarului de divorț.
redactarea înscrisuri necesare.
asistență și reprezentare în fața instanțelor judecătorești, pe fondul cauzei și în căile de atac pe durata procesului de divorț.
asistare și îndrumare cu privire la efectuarea anchetei psiho-sociale în vederea stabilirii locuinței minorului.
reprezentarea cetățenilor români stabiliți în străinătate în litigiile de divorț, precum și a cetățenilor de naționalități diferite și stabilirea.
statului competent în soluționarea cererii de divorț.
consiliere de specialitate privind exercitarea autorității părintești, obligația legală de întreținere, cuantumul acesteia și modalitatea în care se va presta obligația.
stabilirea cadrului legal de acordare prestație compensatorie/despăgubiri.
stabilire și modificare locuință minor.
redactare și emitere notificări, memorii, înștiințări, cereri  către autoritățile competente în soluționarea situațiilor incidentale cu privire la litgiile de acest gen.
orice alte servicii conexe.

Ce căi aveți la dispoziție?

Divorţul pe cale administrativă se adresează persoanelor care au ca obiectiv principal desfacerea căsătoriei, ambii soţi fiind de comun acord cu acesta şi nefiind implicaţi copii minori. Reţinem că procedura administrativă se limitează numai la divorţ.

Divorţul prin procedură notarială se adresează oricărui cuplu, atât cel fără copii, cât şi cel în urma căruia au rezultat copii minori. Spre deosebire de procedura administrativă, în cadrul divorţului prin procedură notarială părţile, prin acordul lor bilateral, pot să reglementeze toate aspectele pe care le implică desfacerea căsătoriei, atât cele ale divorţului, cât şi cele referitoare la copii sau la efectele patrimoniale care rezultă din divorţul respectiv.

Poate fi pronunțat indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu copii minori rezultați din căsătorie chiar dacă soții nu sunt de acord cu desfacerea căsătoriei.

Adresă: Calea Rahovei, Nr.266-268, Corp 60, Etaj 3, Cam. 05 D, Sector 5, București
Tel:0766883875
Email: office@avocatdobrescu.ro