Divulgarea, fără drept, a unor date, documente sau informaţii cu caracter de secret profesional, de către acela căruia i-au fost încredinţate sau de care a luat cunoştinţă în virtutea profesiei sau a funcţiei, dacă este de natură a aduce prejudicii materiale sau morale altei persoane este pedepsită conform Codului Penal.

Există unele profesii ce sunt supuse în mod obligatoriu la respectarea secretului profesional. Aşadar, persoanele care desfăşoară astfel de activităţi cunosc faptul că nu au voie să dezvăluie nici o informaţie aflată în virtutea exercitării profesiei. Secretul profesional este obligatoriu şi se aplică în cazul meseriilor din domeniul sănătăţii şi al bunăstării sociale: medicilor, farmaciştilor şi asistenţilor sociali dar şi avocaţilor, notarilor sau funcţionarilor publici, in cazul acestora din urmă fiind vorba despre secrete care periclitează siguranţa statului.

Avocatul este aşadar una dintre persoanele ce are ca şi îndatorire primordială şi fundamentală păstrarea secretului profesional, acesta ţinând chiar de esenţa profesiei. Fără garanţia confidenţialităţii, încrederea nu poate exista.

Aceasta obligaţie este una nelimitată în timp chiar dacă colaborarea profesională a încetat, absolută, vizează orice aspect al cauzei ce a fost încredinţată avocatului în orice forma ar fi redactată, pe orice suport.

Totuşi nu orice informaţie poate fi calificată drept “secretă” ci doar cele referitoare la date sau documente deţinute de o persoană în virtutea profesiei sau funcţiei, referitoare la viaţa intimă, sănătatea unei alte persoane. De asemenea, pot fi considerate secrete, informaţiile referitoare la terţi, tot ceea ce se aduce la cunoştinţă în mod explicit sau tacit persoanei considerate de încredere.

Poate vă întrebaţi dacă este important modul în care se face divulgarea? Ei bine nu, se poate realiza în mod voluntar chiar fără intenţia de a face rău sau de a acţiona împotriva cuiva. Însă chiar şi făcută din neatenţie sau neglijenţă, fapta se consideră încalcarea secretului profesional.

Un aspect demn de a fi precizat este acela că nimeni nu îl poate dezlega pe avocat de secretul profesional: nici clientul şi nici vreo altă autoritate sau persoană. Există totuşi o excepţie prevazută în Statutul profesiei de avocat si anume atunci când avocatul este urmărit penal, dişciplinar sau atunci când există o contestaţie în privinţa onorariilor practicate.

Practica a arătat de-alungul timpului că mai exista situaţii în care secretul profesional poate fi totuşi divulgat: în cadrul instanţei de judecată şi în cazul unei anchete desfăşurate de organele abilitate.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts