Indeplinirea conditiilor cerute de actele normative pentru incheierea contractului individual de munca se constata de catre angajator, prin verificarea documentelor doveditoare prezentate de catre persoana care solicita angajarea in munca. 

Actele necesare pentru angajarea in munca sunt urmatoarele:

 1. Cartea de identitate prin care se face dovada identitatii, a cetateniei si a domiciliului
 2. Curriculum vitae
 3. Actele precum certificate, diploma, atestate, privind existenta studiilor si a calificativelor necesare pentru exercitarea viitoarelor obligatii de serviciu
 4. Carnetul de munca/adeverinta referitoare la vechimea in munca sau/si in specialitate
 5. Avizul medical
 6. Recomandare (de la locul de munca anterior sau, in cazul absolventilor care se incadreaza in munca pentru prima data, de la unitatea de invatamant)
 7. Actul individual de repartizare in munca (in situatiile in care este necesar sau posibil, potrivit legii)
 8. Livretul militar sau adeverinta de recrutare pentru contingentele anterioare anului 2007 care au efectuat stagiul miliar obligatoriu
 9. Cazierul judiciar sau avizul organului de politie atunci cand este obligatoriu potrivit legii
 10. Avizul/autorizarea/atestarea in cazurile in care sunt obligatorii
 11. Adeverinta privind situatia debitelor fata de angajatorul la care persoana in cauza a lucrat anterior. Daca din cuprinsul notei de lichidare rezulta ca salariatul are debite neachitate, noul angajator este obligat sa-l instiinteze pe cel precedent, ca si creditorii, despre incadrarea in munca efectuata si sa treaca la retinerea lor.
 12. Adeverinta din care sa rezulte data persoanei in cauza i s-a aplicat o sanctiune disciplinara ale carei efecte sunt in curs 

Cerintele legale pe care trebuie sa le intruneasca la angajare persoana care solicita un loc de munca sunt , in fond, elemente de informare a angajatorului anterioare incheierii contractului individual de munca.