Dreptul de uzufruct face parte din drepturile reale principale si confera titularului sau pentru o perioada posesia si folosinta asupra unui bun ce apartine altcuiva dar fiind obligat sa conserve substanta bunului dat in uzufruct.
Acesta are urmatoarele caractere juridice:
a. este un drept real
b. este un drept temporar
c. este un drept de folosinta
d. este un drept incesibil
Uzufructul se poate stabili atat pentru bunurile mobile cat si cele imobile, neconsumptibile in general. Se poate institui uzufructul asupra bunurilor consumptibile doar in situatia in care uzufructuarul devine proprietarul lucrurilor date in uzufruct si are obligatia la incetarea acestuia sa restituie bunul de aceeasi calitate si cantitate. Daca uzufructul este constituit asupra unor lucruri deteriorabile uzufructuarul este tinut doar sa restituie bunul in starea in care se afla la momentul stingerii dreptului. El poate fi cu titlu particular, universal sau cu titlu universal existand si posibilitatea ca sa aiba ca obiect o universalitate de fapt.
Modurile de constituire a uzufructului sunt: prin vointa omului (conventie sau testament) sau uzucapiune (uzucapantul trebuie sa exercite o posesie utila sub nume de titular al dreptului de uzufruct).
Cele mai importante drepturi ale uzufructuarului sunt:
1. dreptul de a cere predarea in folosinta a bunului avand posibilitatea in caz de refuz o actiune confesorie de uzufruct si o actiune personala.
2. dreptul de a se folosi de lucru si de a culege fructele (naturale, civile si industriale)
3. dreptul de a ceda beneficiul uzufructuarului
4. dreptul de a folosi actiunea posesorie pentru apararea uzufructului
5. dreptul de a dispune de bunurile consumptibile
6. dreptul de a ipoteca uzufructul imobilelor
Obligatiile principale ale uzufructuarului sunt stabilite in conformitate cu momentul in care acesta intra in exercitiul dreptului de uzufruct.
1. inainte de a intra in exercitiul dreptului de uzufruct trebuie sa intocmeasca un inventar al bunurilor mobile si un proces-verbal de constatare a starii materiale a imobilelor. De asemenea are obligatia de a da cautiune (personala ori reala) sau garantie.
2. in timpul exercitarii dreptului de uzufruct trebyue sa il foloseasca, sa aduca la cunostinta nudului proprietar orice incalcare sau uzurpare a dreptului acestuia, sa plateasca