Pentru salariați

Un-nou-tip-de-angajat-Managerul-expert-in-restructurariAvocații noștri oferă servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică salariaților și funcționarilor publici (lucrătorilor), aflați în raporturi de muncă sau raporturi de serviciu, precum și pentru liber profesioniști (medici, contabili, farmaciști s.a.) aflați în raporturi juridice specifice celor de muncă.

→ consultanță, asistență și reprezentare juridică privind respectarea de către angajatori a unor clauze speciale ce pot decurge din raporturile de muncă, respectarea regulamentelor și a procedurilor interne, a contractelor colective de munca, sau, după caz, a contractelor de prestări servicii sau de mandat;

→ recuperarea prejudiciilor produse ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale sau a faptelor/actelor ilicite ale angajatorilor (persoane fizice sau juridice);

→ obligarea angajatorilor/beneficiarilor muncii la restituirea sumelor de bani reținute din salariu/retribuții, la repararea prejudiciului suferit de angajați (inclusiv în urma accidentelor de muncă sau a harțuirii ori abuzurilor la locul de munca), obligarea la plata contravalorii muncii suplimentare;

→ consultanță, asistența și reprezentare juridică la încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau de mandat;

→ contestarea deciziilor de concediere pentru necorespundere profesională, prin desființarea postului sau prin aplicarea sancțiunilor disciplinare;

Pentru angajatori

Visible through the lobby window at the Hong Kong Convention and Exhibition Centre are skyscrapers of Hong Kong, and Victoria Harbour. ca. 1980-2000 Hong Kong, China

Avocații noștri oferă servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică angajatorilor societăți comerciale (microîntreprindelor), PFA-uri (persoane fizice autorizate, microîntreprinderi), asociațiilor, organizațiilor patronale sau sindicale, pornind de la înființarea acestora și continuând cu întocmierea documentațiilor, actelor și procedurilor stabilite prin lege sau care sunt impuse de necesitățile organizaționale ori ale obiectului de activitate.

→ redactarea și atestarea de către avocații Cabinetului nostru a actelor constitutive, hotărâri/decizii ale organelor de conducere ale societății, precum și documentele necesare derulării activității unei societăți comerciale; reprezentarea la Registrul Comerțului, ITM, Ministerul Muncii sau alte instituții publice;

→ încheierea și respectarea unor clauze speciale ale acestor tipuri de raporturi de muncă (de neconcurență, confidențialitate, fidelitate, de conștiință, de formare profesională, de respectarea unei anumite conduite sau set de obligații s.a.), a regulamentelor și procedurilor interne, contractelor colective de muncă, contractelor de prestări servicii s.a.;

→ consultanță, asistență și reprezentare juridică la încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau de mandat;

→ asistență și reprezentare în procedura prealabilă de încercare a soluționării pe cale amiabilă a diferendelor, dar și reprezentarea în fața instanțelor de judecată în cazuri de litigii de muncă sau comerciale;

→ recuperarea prejudiciilor produse ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale sau a faptelor/actelor ilicite ale salariaților sau colaboratorilor (persoane fizice sau juridice).

Adresă: Calea Rahovei, Nr.266-268, Corp 60, Etaj 3, Cam. 05 D, Sector 5, București
Tel:0766883875
Email: office@avocatdobrescu.ro