Unele din drepturile prezentate in legislatia romana ( dreptul la viata, sanatate, integritate fizica si psihica, etc) au ca izvor Conventia Europeana privind drepturile si libertatile fundamentale.
Drepturile personalitatii au urmatoarele caracteristici.
1. sunt indispensabile personalitatii umane
2. apartin oricaruia deoarece se ocrotesc caracteristicile fizice si morale ale fiintei umane, individualitatea si personalitatea acesteia.
3. nu fac parte din categoria drepturilor patrimoniale
4. apartin doar titularului lor.
A. Drepturile la viata, sanatate si integritatea persoanei fizice:
-se refera la faotul ca viata, integritatea fizica si psihica a oricui sunt garantate si ocrotite in mod egal de lege
-nimeni nu are dreptul de a aduce atingere vietii umane
-sunt interzise orice manifestarice modifica, caracterrele genetice ale unei persoane, clonarea, folosirea persoanele pe post de test al unor tratamente medicale , prelevarea, transplantul de organe, tesuturi si celule in alte moduri decat cele prevatute de lege.
B. Dreptul de a dispune de sine insusi
-in limitele ordinii publice si bunelor moravuri fara a aduce atincere drepturilor si libertatilor altor persoane.
C. Respectul vietii privale si al demnitatii persoanei umane
– orice persoana are dreptul la libera exprimare, la viata privata , la demnitate, la propria imagine.
D. Atingeri aduse vietii private
– intrarea si ramanerea fara drept intr-o locuinta si sustragerea obiectelor fara acord.
– – interceptarea fara drept a unei convorbiri private
– schimbarea vocii cu intentia de a periclita persoana in cauza cu imitarea vocii, numelui , sau asemanarii cu o alta
E. Limitele exercitarii acestor drepturi
Modul in care se exercita drepturile si libertatile constitutionale cu buna credinta nu reprezinta o incalcare a acestor limite atata timp cand sunt permise de lege sau de conventiile si pactele internationale la care Romania este parte.
F. Prezumtia de consimtamant
Nu este necesar un acord scris in cazul in care o persoana pune la vedere o informatie sau un material despre care stie ca serveste la informarea publicului.
G. Respectul datorat persoanei si dupa decesul sau
Se refera la faptul ca memoria si corpul unei persoane decedata trebuie sa fie protejata intocmai ca atunci cand era in viata. De asemenea lui trebuie sa i se indeplinesca ultimna dorinta, iar in cazul celor lipsit de capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa este necesar consimtamantul scris al parintilor, respectiv tutorelui.
Organele, tesuturile si celulele umane nu pot fi prelevate decat cu acordul scris al persoanei atunci cand era in viata ori cel al sotului supravietuitor, parinti, descendemti sau rude colaterala pona la gradul 4 inclusiv.