Asistarea si reprezentarea clientului impun diligenta profesionala adecvata si o pregatire temeinica a cauzelor, dosarelor si proiectelor.

            Prin „competenta profesionala adecvata” se intelege:

–         analizarea si cercetarea atenta a imprejurarilor de fapt, a aspectelor legale ale problemelor juridice incidente in situatia de fapt

–      pregatirea si adaptarea permanenta a strategiilor si tacticilor in functie de evolutia dosarului sau a lucrarii pentru care a fost angajat

Constituie abatere disciplinara:

–         neglijarea cauzelor clientului

–         absenta nejustificata in mod repetat fara asigurarea unei substituiri legale si competente cu acordul prealabil al clientului

Avocatul trebuie sa respecte optiunile clientului in ceea ce priveste scopul si finalitatea asistentei si reprezentarii, fara a renunta la independenta sa profesionala, iar ori de cate ori clientul propune un demers ce poate avea consecinte legale negative, avocatul va avea obligatia de a-l atentiona cu privire la aceste consecinte sau poate denunta contractul de asistenta juridica.

Reprezentarea comuna nu diminueaza dreptul fiecarui client ce rezulta din relatia client-avocat. Fiecare va avea deci dreptul la o reprezentare loiala si de a revoca mandatul acordat avocatului si toate drepturile prevazute de lege pentru cazul fostilor clienti.

Regula cofidentialitatii nu se aplica intre clientii reprezentati in comun.

Folosirea de catre client a opiniilor si sfaturilor avocatului, in scopuri ilegale, fara stirea avocatului, nu face avocatul responsabil de actiunea si scopurile ilegala ale clientului.

Avansurile de onorariu si cele de cheltuieli care se anticipeaza a fi efectuate de catre avocat in interesul cauzei vor avea acelasi regim ca si bunurile apartinand clientilor pana la momentul in care avocatul va exercita activitatea pentru care a primit avansul.

Incetarea contractului de asistenta juridica: 

In afara cazurilor prevazute de lege sau de parti, va inceta prin renuntarea unilaterala a clientului sau a avocatului.

Aceasta renuntare nu exonereaza clientul de plata onorariului cuvenit pentru serviciile prestate si acoperirea cheltuielilor efectuate de avocat in interesul clientului.

Avocatul care accepta sa succeada unui confrate trebuie ca, inainte de a se angaja, sa ii aduca la cunostinta aceasta imprejurare. Deci avocatul care este solicitat intr-o cauza in curs de solutionare trebuie sa verifice daca unul sau mai multi avocati au fost in prealabil angajati.

In orice caz de incetare a mandatului avocatului, acesta are obligatia sa ia in timp util masuri potrivite pentru a apara interesele clientului, spre exemplu:

-notificarea clientului

-acordarea unui timp suficient clientului pentru a isi angaja un alt avocat.

-predarea documentelor si bunurilor la care clientul este indreptatit

-instiintarea organelor judiciare

Daca un client datoreaza avocatului restante din onorarii si din cheltuielile facute in interesul acestuia, avocatul va avea un drept de retentie asupra bunurilor incredintate cu exceptia inscrisurilor originale care i9-au fost puse la dispozitie.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23