In cazul declansarii procedurii de executare a ipotecii trebuie sa existe o creanta certa, lichida si exigibila iar creditorul trebuie sa fie in posesia unui titlu executoriu conform contractului de ipoteca valabil incheiat.
In cazul in care ipoteca are legatura cu un bun mobil iar conditiile prin care se executa garantiile reale sunt indeplinite, atunci creditorul poate sa beneficieze de procedura special de executare a ipotecii. Precizam ca in cazul in care un creditor are rang inferior, el se poate opune creditorului de rang superior daca sunt ramase suficiente bunuri ipotecate in beneficiul acestuia din urma.
Daca ipoteca are ca obiect un bun mobil accesoriu al unui imobil se poate cere urmarirea si separarea accesoriilor sau se poate prelua bunul ipotecat prin mijloace proprii sau pe cale silita prin intermediul executorului judecatoresc. Executarea poate sa vina din partea oricarui creditor ipotecar si se poate valorifica prin insusirea bunului in scopul stigerii creantei ipotecare sau preluarea bunului in scop de administrare.
Valorificarea unui bun care va fi supus executarii se va putea face prin vanzare, prin insusirea bunului in scopul stingerii creantei ipotecare sau prin preluarea bunului in scop de administrare.
Ipoteca poate avea ca obiect titluri considerabile privind bunurile mobile iar creditorul va putea vinde bunurile in cauza daca va respecta normele privind vanzarea bunurilor mobile corporale, Daca titlurile de valoare sunt negociabile, creditorul o va putea executa impotriva girantilor si avalistilor. Creditorul va avea urmatoarele posibilitati:
1. Sa preia titlul de creanta.
2. Sa ceara si sa obtina plata in limita unei sume garantate
In ceea ce priveste ipoteca asupra unui cont ce are ca obiect plata unei sume de bani se va face dupa regulile ce se aplica dreptului de creanta. Raspunderea creditorului se va angaja in situatiile in care sunt incalcate regulile cu privire la preluarea, valorificarea si distribuirea bunului.
Daca creditorul va incala regulile de preluare a bunului ipotecat el va raspunde si pentru daunele provocate si la plata impotriva careia s-a pus in miscare urmarirea a unei treimi din valoarea sa.
In ceea ce priveste nerespectarea regulilor privind valorificarea bunului ipotecat, creditorul va raspunde pentru prejudiciile cauzate si sa plateasca persoanei impotriva careia a pornit urmarirea o treime din valoarea bunului supus urmaririi.
In cazul in care creditorii sunt prejudiciati vor putea introduce o actiune personala, in despagubire impotriva creditorului ce a incalcat regulile cu privire la distribuirea pretului.