Aceasta modalitate de executare silita , este indirecta si are ca obiect bunurile mobile care sunt proprietatea debitorului si care reprezinta un mijloc juridic de realizare a unor creante banesti ale creditorului prin modul in care isi valorifica aceste bunuri. Sunt intalnite trei faze principale:
1. Faza sechestrarii ce presupune indeplinirea actelor de procedura prin care se vor consemna si se vor indiponibiliza bunurile mobile urmaribile ale debitorului in vederea vanzarii lor pentru indestularea creditorului. Ea va incepe prin notificarea debitorului printr-o somatie. Bunurile vor fi evaluate la valoarea lor de circulatie si o copie de pe raportul de expertiza va trebui comunicata si debitorului.
2. Faza vanzarii, executorul va putea proceda la valorificarea bunurilor secrestrate dupa ce au fost vandute la licitatie publica, vanzare directa sau prin alte moduri admise de lege. De asemenea, daca bunurile vor fi date spre licitatie publica executorul judecatoresc are termen de cel mult o zi de la intocmirea procesului-verbal de sechestru sau de la expirarea termenului in care eventualul cumparator a facut promisiunea de cumparare sa inscrie pretul propus si sa fixeze data, ora si locul vanzarii la licitatie. Vanzarea va trebui sa se faca in public de catre executorul judecatoresc care trebuie sa ofere spre vanzare fiecare bun in parte sau mai multe bunuri dupa natura si destinatia lui. Dupa ce bunul a fost promis in vederea cumpararii si finalizat printr-o adjudecare, persoana in cauza este obligata sa depuna cat mai repede posibil pretul intreg, in numerar sau cu ordin de plata ori cu oricare instrument legal de plata in cel mult 5 zile. Licitatia va fi considerata inchisa imediat dupa ce sumele obtinute vor putea fi acoperite pentru creantele ce se vor urmari, inclusiv toate cheltuielile de executare. Daca bunul sechestrat nu a putut fi vandut orice creditor care putea cere executarea silita il va putea trece in contul creantei sale. De asemenea, aceste bunuri care nu au avut posibilitatea valoficarii prin vanzare sau preluare in contul creantei vor ramane indiponibilizate cel putin 6 luni de la data sechestruluiiar vanzare silita a bunurilor mobile va avea ca efect transmiterea dreptului de proprietate catre persoana care a castigat licitatia.
3. In ceea ce priveste raportarea la pret se va face in functie de executarea silita indirecta.