Infracțiunea de fals intelectual este păstrată în reglementarea Noului Cod Penal, la art 321.a

Conținutul legal:

(1) Fapta de a falsifica un înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un funcționar public aflat în exercițiul atribuțiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau împrejurări necorespunzătoare adevarului ori prin omisiunea cu știința de a insera unele date sau împrejurări, se pedepsețe cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Tentativa la aceasta infractiune se pedepseste.

Spre deosebire de vechiul cod penal, subiectul activ nu poate fi decât funcționarul public aflat în exercitarea atribuțiilor de serviciu, conform art. 175 Cod Penal. Funcționar public, conform acestui articol este persoana care exercită un serviciu de interes public pentru care a fost investită de autoritășile publice sau care este supusă controlului ori supravegherii acestora cu privire la îndeplinirea respectivului serviciu public.

Obiectul juridic generic este reprezentat de relațiile sociale care guvernează valoarea socială a încrederii publice de care trebuie să se bucure înscrisurile oficiale și activitatea funcționarilor publici și a altor funcționari.

Obiectul material este înscrisul oficial care, potrivit art. 178 alin. 2 cod penal, este reprezentat de orice înscris care emană de la o unitate din cele la care se referă art. 176 cod penal (Noțiunea de “public”) sau care aparține unei asemenea unități.

Participația penală este posibilă în toate formele sale: coautorat, instigare și complicitate. Coautoratul este posibil numai dacă toți coautorii îndeplinesc calitatea cerută de textul de lege (funcționari publici).

Acțiunea de fals se realizează în momentul întocmirii înscrisului oficial și nu ulterior întocmirii acestuia.

Urmarea imediată este crearea unei stări de pericol pentru valoarea socială a încrederii publice acordată înscrisurilor oficiale emise de funcționarii publici.

Pentru această infracțiune este cerută intenția directă, când făptuitorul prevede rezultatul faptei sale și îl urmărește prin săvârșirea faptei; sau indirectă, când făptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu îl urmărește dar accepta posibilitatea producerii lui. Este posibilă săvârșirea faptei sub forma participației improprii (când instigatorul acționează cu intenție, iar autorul va acționa din culpă sau fără vinovăție).

Pedeapsa minimă a fost mărită față de vechiul cod penal, de la 6 luni la 1 ani. Pedeapsa pentru forma consumată a infracțiunii este de la 1 an la 5 luni, în reglementarea noului cod penal.

În cazul în care subiectul activ nu este circumstanțiat, iar înscrisul falsificat este sub semnătură privată, fapta va constitui infracțiunea de fals în înscrisuri, prevăzută la art 322, noul cod penal.