Art. 314 Falsificarea de monede

(1) Falsificarea de moneda cu valoare circulatorie se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza falsificarea unei monede, emise de catre autoritatile competente, inainte de punerea oficiala in circulatie a acesteia.

(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 315 Falsificarea de titluri de credit sau instrumente de plata

(1) Falsificarea de titluri de credit, titluri sau instrumente pentru efectuarea platilor, sau a oricaror alte titluri ori valori asemanatoare, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(2) Daca fapta prevazuta in alin. (1) priveste un instrument de plata electronica, pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(3) Tentativa se pedepseste.

Art. 316 Falsificarea de timbre sau efecte postale

(1) Falsificarea de timbre de orice fel, marci postale, plicuri postale, carti postale sau cupoane raspuns international, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 317 Punerea in circulatie de valori falsificate

(1) Punerea in circulatie a valorilor falsificate aratate in art. 314-316 precum si primirea, detinerea sau transmiterea acestora, in vederea punerii lor in circulatie, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse.

(2) Punerea in circulatie a valorilor falsificate aratate in art. 314-316, savarsita de catre autor sau un participant la infractiunea de falsificare se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse.

(3) Repunerea in circulatie a uneia dintre valorile aratate in art. 314-316, de catre o persoana care a constatat, ulterior intrarii in posesia acesteia, ca este falsificata, se sanctioneaza cu pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea de falsificare prin care au fost produse, ale carei limite speciale se reduc la jumatate.

(4) Tentativa se pedepseste.

Art. 318 Detinerea de instrumente in vederea falsificarii de valori

(1) Fabricarea, primirea, detinerea sau transmiterea de instrumente sau materiale cu scopul de a servi la falsificarea valorilor sau titlurilor aratate in art. 314, art. 315 alin.(1) si art. 316 se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Fabricarea, primirea, detinerea sau transmiterea de echipamente, inclusiv hardware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plata electronica, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(3) Nu se pedepseste persoana care, dupa comiterea vreuneia dintre faptele prevazute in alin. (1) sau (2), inainte de descoperirea acestora si inainte de a se fi trecut la savarsirea faptei de falsificare, preda instrumentele sau materialele detinute autoritatilor judiciare, ori incunostinteaza aceste autoritati despre existenta lor.

Art. 319 Emiterea frauduloasa de moneda

(1) Confectionarea de moneda autentica prin folosirea de instalatii sau materiale destinate acestui scop, cu incalcarea conditiilor stabilite de autoritatile competente sau fara acordul acestora, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza punerea in circulatie a monedei confectionate in conditiile alin. (1) precum si primirea, detinerea sau transmiterea acesteia, in vederea punerii ei in circulatie.

Art. 320 Falsificarea de valori straine

Dispozitiile cuprinse in acest capitol se aplica si in cazul cand infractiunea priveste monede, timbre, titluri de valoare ori instrumente de plata emise in strainatate.

Solutia, promovata si de alte legislatii, se justifica prin pericolul diferit al celor doua fapte, reflectat si in pedepsele asociate acestora.

In cazul infractiunii de detinere de instrumente in vederea falsificarii de valori a fost consacrata o cauza de nepedepsire, incidenta atunci cand autorul faptei preda aceste instrumente autoritatilor sau incunostinteaza autoritatile de existenta lor, inainte de a se fi trecut la comiterea faptei de falsificare.

De asemenea, pentru a asigura transpunerea in dreptul intern a dispozitiilor Deciziei-cadru nr. 2000/383/JAI a Consiliului Uniunii Europene, privind intarirea, prin sanctiuni penale, a prevenirii falsificarii de moneda, textele din acest capitol au fost completate cu noi modalitati normative si au fost introdusa o noua incriminare.

Astfel, in cuprinsul infractiunii de falsificare, a fost inclusa si modalitatea falsificarii unei monede deja emise, inainte de punerea efectiva in circulatie (art. 5 din Decizia-cadru). Tot astfel, in cazul infractiunilor de punere in circulatie de moneda falsificata si al detinerii de instrumente in vederea falsificarii au fost introduse noi modalitati de comitere (art. 3 din Decizia-cadru).

In fine, a fost inclusa o noua incriminare, emiterea frauduloasa de moneda, ce va opera atunci cand emiterea s-a facut chiar prin folosirea instalatiilor sau materialelor in mod legal pentru emitere de moneda, dar fara acordul autoritatile competente ori cu incalcarea conditiilor stabilite de acestea.