Astfel, infractiunea de fals intelectual a fost completata cu o noua dispozitie, incidenta atunci cand fapta nu a fost savarsita de un functionar .

In acest caz, bineinteles, nu mai este vorba de un inscris oficial, ci de un inscris sub semnatura privata. Incriminarea se impunea, datorita faptului ca, pe baza textelor existente in legea in vigoare, era dificila incadrarea juridica a unor fapte, devenite din ce in ce mai frecvente, comise in sfera raporturilor comerciale (spre exemplu, facturi care consemneaza date neconforme realitatii).

Art. 324 Falsul material in inscrisuri oficiale

(1) Falsificarea unui inscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod, de natura sa produca consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Falsul prevazut in alineatul precedent, savarsit de un functionar in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi .

(3) Sunt asimilate inscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de consecinte juridice.

(4) Tentativa se pedepseste.

Art. 325 Falsul intelectual

(1) Falsificarea unui inscris oficial cu prilejul intocmirii acestuia, de catre un functionar aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau imprejurari necorespunzatoare adevarului ori prin omisiunea cu stiinta de a insera unele date sau imprejurari, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 326 Falsul in inscrisuri sub semnatura privata

(1) Falsificarea unui inscris sub semnatura privata prin vreunul din modurile aratate in art. 324 sau 325, daca faptuitorul foloseste inscrisul falsificat ori il incredinteaza altei persoane spre folosire, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 327 Uzul de fals

Folosirea unui inscris oficial ori sub semnatura privata, cunoscand ca este fals, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda cand inscrisul este oficial, si cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda cand inscrisul este sub semnatura privata.

Art. 328 Falsificarea unei inregistrari tehnice

(1) Falsificarea unei inregistrari tehnice prin contrafacere, alterare ori prin determinarea atestarii unor imprejurari necorespunzatoare adevarului sau omisiunea inregistrarii unor date sau imprejurari, daca a fost urmata de folosirea de catre faptuitor a inregistrarii, ori de incredintarea acesteia unei alte persoane spre folosire, in vederea producerii unei consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza folosirea unei inregistrari tehnice falsificate in vederea producerii unei consecinte juridice.

(3) Prin inregistrare tehnica, in sensul prezentului articol, se intelege atestarea unei valori, greutati, masuri ori a desfasurarii unui eveniment, realizata, in tot sau in parte, in mod automat, prin intermediul unui dispozitiv tehnic omologat, si care este destinata a proba un anumit fapt, in vederea producerii de consecinte juridice.

Art. 329 Falsul informatic

Fapta de a introduce, modifica sau sterge, fara drept, date informatice ori de a restrictiona, fara drept, accesul la aceste date, rezultand date necorespunzatoare adevarului, in scopul de a fi utilizate in vederea producerii unei consecinte juridice, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 330 Falsul in declaratii

Declararea necorespunzatoare adevarului, facuta unei persoane dintre cele prevazute in art. 175, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cand, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste la producerea acelei consecinte, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 331 Falsul privind identitatea

(1) Prezentarea sub o identitate falsa ori atribuirea unei asemenea identitati altei persoane, prin folosirea frauduloasa a unui act ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile sau a unui astfel de act falsificat, pentru a induce sau a mentine in eroare un functionar, in vederea producerii unei consecinte juridice, pentru sine ori pentru altul, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.

(2) Cand prezentarea s-a facut prin intrebuintarea identitatii reale a unei persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 1 la 5 ani.

(3) Incredintarea unui act ce serveste la identificare, legitimare ori la dovedirea starii civile spre a fi folosit fara drept se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 332 Infractiuni de fals comise in legatura cu autoritatea unui stat strain

Dispozitiile cuprinse in prezentul capitol se aplica si atunci cand fapta priveste acte emise de autoritatea competenta a unui stat strain, sau declaratii ori o identitate asumate in fata acesteia.