Fondul forestier reprezinta mai putin de 27% din suprafata totala a  tarii si este reglementat prin Codul silvic  aprobat prin Legea nr. 46/2008 si OUG nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania.

Fondul forestier national este alcatuit din : fondul forestier proprietate publica a statului, cel aflat in proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, cel aflat in proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice si fondul proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale.

-terenurile forestiere proprietate publica a statului nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate sau al vreunui dezmembramant

-cele din proprietate privata, indiferent de titular raman in circuitul civil si pot fi dobandite sau instrainate

-proprietatea forestiera nu poate fi divizata sub 1 ha. Daca din pricina deschiderii unei succesiuni, in functie de numarul de mostenitori, exista posibilitatea de a diviza proprietatea sub 1 ha, se constituie mostenirea in favoarea unui/unor mostenitori, la nivelul  minim prevazut de 1ha, cu plata de sulta catre cel/cei in favoarea carora s-a constituit  mostenirea.

-ocuparea temporara de terenuri din fodnul forestier este permisa doar pentru o perioada de timp determinata, in scopul realizarii obiectivelor de interes national, cu asigurarea platii anticipate a obligatiilor banesti de catre beneficiarul aprobarii de scoatere din fondul forestier

-ocuparea temporara poate fi aprobata pe maxim 10 ani

-fondul forestier proprietate publica a statului nu poate fi concesionat, cu exceptia terenurilor aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.

-Schimbarea destinatiei obiectivului construit pe terenul ce a facut obiectul scoaterii definitive din fondul forestier national, mai devreme de 5 ani, determina abrogarea ordinului ministrukui sau hotararii Guvernului de aprobare si aducere la starea initiala a terenului scos din fondul forestier pe chleltuiala beneficiarului aprobarii. 

Pentru a evita exploatarea nestiintifica a padurilor, volumul de masa lemnoasa ce se recolteaza anuala, se coreleaza cu nota normala de taiere. Totusi, desi cadrul legal este unul bine pus la punct, neaplicarea legii a dus, duce si va duce mult timp de aici inainte, la defrisari masive. Potrivit Curtii de Conturi in perioada 1990-2011 au fost defrisate ilegal 366.000 hectare de padure atat din ocoalele silvice private cat si de stat. Prejudiciul cauzat a fost, potrivit rportului, de aproximativ 5 miliarde de euro.

Taierea ilegala de arbori si sustragerea de material lemnos sunt prevazute si pedepsite de art. 108 al.1 lit.a si art. 110 al.1 lit.a din Legea nr. 46/2008. Se tine cont de prejudiciul cauzat Ocolului Silvic. Pedepsele pornesc de la 6 luni si pot ajunge pana la 16 ani inchisoare. Acest maxim poate fi insa majorat in situatia in care fapta a fost savarsita in anumite imprejurari:

-de doua sau mai mute persoane impreuna

-pe timpul noptii

-de o persoana avand asupra sa o arma sau substanta narcotica paralizanta.

Din motive de ordin logic, ne vom permite sa presupunem ca in categoria „arma” nu intra si toporul ori alt obiect cu care este taiat pomul. In lipsa unor astfel de unelte ar fi foarte greu de realizat elementul material al faptei.

-fapta a fost savarsita intr-o padure situata in arii naturale protejate de interes national

Imprejurarile de mai sus pot fi retinute impreuna in vederea individualizarii pedepsei, fiind suficienta si o singura circumstanta agravanta.

Tot art 108 din Legea nr. 46/2008 prevede la alin 2 ca „in cazul in care infractiunile prevazute la alin. (1) au fost savarsite cu stirea sau cu acordul personalului silvic, nivelul minim valoric al prejudiciului pentru calificarea faptei ca infractiune silvica se stabileste la o valoare de 2,5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la data constatarii faptei.”