Textele reiau fara modificari de esenta prevederile in materie cuprinse in Legea nr. 161/2003 si Legea nr. 365/2002. Pedepsele prevazute pentru aceste infractiuni au fost corelate cu celelalte sanctiuni prevazute in materia infractiunilor contra patrimoniului, tinandu-se insa seama si de periculozitatea sporita a acestor modalitati de comitere.

Art. 247Frauda informatica 

Introducerea, modificarea sau stergerea de date informatice, restrictionarea accesului la aceste date ori impiedicarea in orice mod a functionarii unui sistem informatic, in scopul de a obtine un beneficiu material pentru sine sau pentru altul, daca s-a cauzat o paguba unei persoane se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

Art. 248 Efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos

(1) Efectuarea unei operatiuni de retragere de numerar, incarcare sau descarcare a unui instrument de moneda electronica ori de transfer de fonduri, prin utilizarea, fara consimtamantul titularului, a unui instrument de plata electronica, sau a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza efectuarea uneia dintre operatiunile prevazute la alin. (1), prin utilizarea neautorizata a oricaror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.

(3) Transmiterea neautorizata catre alta persoana a oricaror date de identificare, in vederea efectuarii uneia dintre operatiunile prevazute la alin. (1) se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

Art. 249 Acceptarea operatiunilor financiare efectuate in mod fraudulos

(1) Acceptarea unei operatiuni de retragere de numerar, incarcare sau descarcare a unui instrument de moneda electronica ori de transfer de fonduri, cunoscand ca este efectuata prin folosirea unui instrument de plata electronica falsificat sau utilizat fara consimtamantul titularului sau, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza acceptarea uneia dintre operatiunile prevazute in alin. (1), cunoscand ca este efectuata prin utilizarea neautorizata a oricaror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive.

Art. 250 Sanctionarea tentativei

Tentativa la infractiunile prevazute in prezentul capitol se pedepseste.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts