Dupa pronuntare, grefierul de sedinta va inmana dosarul judecatorilor pentru a redacta hotararea in scopul de a fi comunicata partilor in cel mult 30 de zile de la pronuntare.

Ea va fi semnata de membrii completului de judecata si de grefier. Legea prevede o situatie de exceptie cand unul dintre judecatori este impiedicat sa semneze hotararea, ea va fi semnata in locul sau de presedintele completului si daca nici acesta nu poate o va face presedintele instantei.

Daca nu este mentionat motivul care l-a impedicat pe judecator sa semneze, in cazul in care nu se vorbeste de o vatamare, hotararea nu va fi anulata. In schimb, este sanctionata cu nulitatea hotararea care contine semnatura doar a presedintelui instantei care nu a participat la judecata.

In caz ca sunt necesare adaugirile, schimbarile sau corecturile, ele vor fi semnate de judecatori sanctiunea fiind neluarea lor in seama. Ea se va redacta in doua exemplare originale, unul atasat la dosar iar celalalt depus pentru conservare la dosarul de hotarari al instatei.

Hotararea judecatoreasca este actul de dispozitie final al instantei care are caracter de autoritate de lucru judecat intre partile litigante dintr-un proces.
Noul Cod de Procedura Civila denumeste in art. 424 felurile hotararilor judecatoresti astfel:
1. sentinta-hotararea primei instante prin care cauza este solutionata sau instanta se dezinvesteste.
2. decizie- instanta se pronunta asupra apelului, recursului, recursului in interesul legii, hotararea anularii in apel a primei instante si retinerea cauzei spre judecare ori rejudecarea cauzei in fond dupa casarea cu retinere.
3. hotararile pronuntate in contestatie in anulare sau revizuire- se rezolva prin sentinta sau decizie avand caracterul caii de atac de retractare
4. incheieri- celelate hotarari judecatoresti date de instanta

Hotararea judecatoreasca este alcatuita din partea introductiva care va cuprinde mentiunile prevazute la art.233 din Noul Cod de Procedura Civila ce privesc in special dateele de identificarea a tuturor participantilor la proces. A doua parte a hotararii o constituie considerentele care reprezinta partea hotararii in care se vor arata obiectul cererii si sustinerele pe scurt ale partilor, expunerea situatiei de fapt pe care a inregistrat-o instanta in urma probelor aduse la dosar, motivandu-se in fapt si in drept.

Ultima parte compornenta a unei hotarari este dispozitivul unde se vor arata numele, prenumele, codul numeric personal sau domiciliu sau resedinta partilor, ori, dupa caz, denumirea, sediul, codul unic de inregistrare sau codul de indetificare fiscala, numarul de inmatriculare in registrul comertului ori de inscriere in registrul porsoanelor juridice si contul bancar, solutia data tuturor cererilor dedeuse judecatii si cuantumul cheltuielilor de judecata acordate. In dispozitiv trebuie rezolvate toate cererile partilor iar lipsa acestuia atrage nulitatea hotararii chiar daca solutia a fost consemnata in minuta.
Hotararea se va comunica din oficiu partilor sau in alte registre publice si institutiei sau autoritatii care tine acele registre,.