Conform art. 1271 alin.(3) C.civ, sunt reglementate condiţiile în care poate opera revizuirea judiciară pentru impreviziune :

  • când schimbarea împrejurărilor a intervenit după încheierea contractului. Aşadar, este necesar ca evenimentul care generează dezechilibrul prestaţiilor să fi interbenit după încheierea contractului. Dacă el se produsese deja la data încheierii contractului, nu mai avem de a face cu impreviziunea, ci cu imposibilitatea iniţială de executare;
  • „când schimbarea împrejurărilor, precum şi întinderea acestora nu au fost şi nici nu puteau fi avute în vedere de către debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii contractului”. Este esenţial de precizat că impreviziunea la care se referă acest text legal este una „rezonabilă”, adică, într-o anumită măsura relativă şi nu absolută. De aceea, existenţa acestei cerinţe face ca impreviziunea să se deosebească de forţa majoră în cazul careia imprevizibilitatea este una absoultă şi insurmontabilă. Pe de altă parte, dacă părţile au prevăzut posibilitatea survenirii riscului de impreviziune. înseamnă că, ori şi-au asumat această consecinţă a contractului, ori au prevăzut o clauză de hardship care să rezolve chestiunea dezechilibrului subsecvent al prestaţiilor dintre părţi;
  • ca debitorul să nu-şi fi asumat riscul schimbării împrejurărilor sau să nu se poată considera în mod rezonabil că şi-a asumat un asemenea risc. Leguitorul acoperă două ipoteze în care impreviziunea nu funcţionează :
  • într-una din acestea, debitorul şi-a asumat expres riscul producerii unui eveniment imprevizibil(de exemplu, s-a prevăzut în contract că intervenţia unui anumit eveniment nu va produce niciun efect asupra contractului sau au fost nominalizate cauzele care nu generează modificarea contractului,între care se regăseşte şi ipoteza hardship-ului sau, mai mult, debitorul şi-a asumat şi răspunderea pentru forţa majoră);
  • în a doua ipoteză, asumarea riscului evenimentului imprevizibil este dedusă pe calede interpretare a contractului ( în cazul în care judecătorul poate deduce în manieră rezonabilă din termenii contractului că debitorul a înţeles să işi asume consecinţele unui eveniment imprevizibil şi să execute contractul şi în acele condiţii);
  • pentru ca impreviziunea să opereze, este necesar ca debitorul să fi încercat „ într-un termen rezonabil şi cu bună-credinţă, negocierea adaptării rezonabile şi echitabile a contractului”. Este vorba de o consecinţp a obligaţiilor de loialitate şi cooperare contractuală deduse din chiar principiul forţei obligatorii. Debitorul se poate considera astfel că are îndatorirea rezonabilă de a-l notifica pe creditor de survenirea evenimentului imprevizibil şi pe aceea de a încerca o soluţionare amiabilă, pe calea negocierii, a reechilibrării contractului afectat de cauza de impreviziune. Este vorba de o obligaţie de negociere care trebuie calificată ca o obligaţie de mijloace, debitorul trebuie să depună toate diligenţele pentru a ajunge la un rezultat, iar în lipa atingerii acestui rezultat se pot produce efecte juridice ale impreviziunii.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts