Judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au apreciat (în cuprinsul Deciziei nr. 569 din 2 februarie 2011 pronunţată în recurs de Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect anularea unui ordin emis de Procurorul General al Parchetului de pe lângă ICCJ prin care a fost suspendată plata unor sporuri salariale) că, prin emiterea unui act administrativ, cu nesocotirea principiului neretroactivităţii, se aduce atingere principiului securităţii raporturilor juridice, care este implicit în toate articolele C.E.D.O. şi care a fost consacrat în jurisprudenţa C.E.D.O., atât timp cât certitudinea reclamanţilor, cu privire la drepturile salariale ce li se cuveneau pentru munca deja prestată în cursul lunii iunie, a fost înlăturată printr-o măsură dispusă în cursului lunii iulie. În acest sens, împrejurarea că plata drepturilor salariale aferente lunii iunie urma să se facă la data de 13 iulie, dată ulterioară emiterii actului contestat, nu poate conduce la înlăturarea caracterului retroactiv al actului administrativ,  autoritatea emitentă manifestând un evident exces de putere în sensul art. 2 alin. (l) lit. n) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004.