Potrivit art. 42 C. fam. , instanta judecatoreasca este obligata sa hotarasca, o data cu pronuntarea divortului, si cu privire la incredintarea copilului minor si la stabilirea contributiei fiecarui parinte la cheltuielile de crestere, educare, invatatura si pregatire profesionala a acestuia.
In cazul in care din casatoria ce se desface au rezultat copii minori, hotararea de divort trebuie sa arate, chiar in lipsa unei cereri exprese a sotilor, cui se vor incredinta copiii spre crestere si educare si care este contributia fiecarui parinte la cheltuielile de crestere si educare a minorilor.
Daca sotii au copii minori, instanta va dispune citarea si ascultarea autoritatii tutelare, iar daca minorii au implinit varsta de 10 ani, instanta ii va asculta obligatoriu, in vederea incredintarii lor.
Copilul minor poate fi incredintat si sotului din a carui vina s-a desfacut casatoria, daca interesele acestuia sunt in acest sens, deoarece “un sot rau nu este neaparat si un parinte rau”. Printre factorii care se vor lua in considerare pentru a decide in ceea ce priveste incredintarea copilului minor, va fi culpa sotului, chiar daca aceasta nu prezinta importanta prin sine insasi sub acest aspect.
Parintele divortat caruia i s-a incredintat copilul exercita, cu privire la acesta, drepturile parintesti si indeplineste indatoririle parintesti prevazute de art. 43 alin. ultim C. fam.
Obligatia parintilor de a intretine pe copiii lor minori nu este stinsa prin desfacerea casatoriei, ci persista independent de legatura de casatorie a parintilor si indiferent cui au fost incredintati copiii spre crestere, unuia dintre parinti, unei alte persoane ori unei institutii de ocrotire, intretinerea copiilor insa nu va putea suplini eficienta educativa a unei familii unite, care sa ofere acestora stabilitatea si dragostea de care au nevoie. Parintele divortat caruia nu i s-a incredintat copilul continua a avea dreptul si a fi tinut de indatorirea de a creste copilul.
Vointa exprimata de minorul care a implinit varsta de 10 ani cu privire la incredintarea lui in caz de divort trebuie analizata cu multa grija de catre instante, tinand seama de influentarea psihica a copiilor, in special la varste fragede.
Desi sotii au dreptul de a se invoi cu privire la incredintarea copiilor minori in caz de divort, cresterea si educarea acestora nu poate fi lasata la discretia parintilor, in situatia in care casatoria lor s-a destramat din motive temeinice. Legea dispune ca “invoiala parintilor cu privire incredintarea copiilor …. va produce efecte numai daca a fost incuviintata de instanta judecatoreasca, care va trebui sa verifice daca invoiala corespunde intereselor minorilor”. Invoiala parintilor cu privire la incredintarea copiilor minori poate sa intervina in orice faza a procesului, chiar in recurs.
Copiii trebuie sa fie incredintati spre crestere si educare unuia dintre parinti, deoarece este in interesul copiilor sa continue a se bucura de ingrijirea parintilor, chiar si in aceasta situatie in care parintii traiesc despartiti.
Copilul minor incredintat cu ocazia divortului unei terte persoane sau unei institutii de ocrotire acorda acestor persoane si institutii numai drepturile si indatoririle ce revin parintilor privitor la persoana copilului, adica numai exercitarea ocrotirii parintesti privind persoana copilului.
Plata alocatiei de intretinere se face de la bugetul statului si ea se reduce sau nu se mai plateste, dupa criteriile stabilite de Ministerul Muncii, daca cel caruia i s-a incredintat copilul minor are obligatia legala de intretinere fata de acesta. Pentru acoperirea cheltuielilor de intretinere a copilului minor, organul care dispune masura incredintarii acestuia unei alte persoane decat parintii, are obligatia de a stabili contributia pe care trebuie sa o verse lunar statului cel care are obligatia legala de intretinere a copilului.
Dreptul de avea legaturi personale cu copilul este necesar cata vreme parintele caruia nu i s-a incredintat copilul nu a fost decazut din drepturile parintesti, iar masura luata este efectul divortului dintre soti si nu rezultatul relatiilor dintre parinti si copiii lor minori. Aceste drepturi parintesti se exercita exclusiv in interesul copiilor minori.
Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !
Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro
Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23