Orice salariat are dreptul la concediu anual platit si durata minima a concediului de odihna anual este de 20 de zile.Codul Muncii mai stabileste faptul ca durata efectiva a concediului se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic.

Angajatii trebuie sa stie ca sarbatorile legale in care nu se lucreaza, cat si zilele libere platite stabilite prin contractul de munca aplicabil nu sunt incluse in cocediul de odihna anual. Cdoul Muncii stabileste un minimum de zile pentru concediul de odihna, care trebuie respectat, insa Contractul colectiv de munca la nivel national aplicabil pe anii 2005 – 2006 stabileste ca numarul minim este de 21 de zile.

Contractul colectiv de munca la nivel national stabileste si exceptii pentru acordarea cel 21 de zile. Astfel, salariatii care au varsta sub 18 ani au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu platit de 24 de zile lucratoare. Iar pentru salariatii nou-angajati, pentru primul an de activitate inscris in cartea de munca se acorda un concediu de odihna platit cu o durata minima de 20 de zile lucratoare.

Codul Muncii prevede la artciolul 142 urmatoarele: ” Salariatii care lucreaza in conditii grele, periculoase sau vatamatoare, nevazatorii, alte persoane cu handicap si tinerii in varsta de pana la 18 ani beneficiaza de un concediu de odihna suplimentar de cel putin 3 zile lucratoare.”

In privinta perioadei de concediu, Codul Muncii stabileste ca trebuie sa existe o planificare si ca “programarea se face pana la sfarsitul anului calendaristic pentru anul urmator”.

Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, acestea fiind prevazute in contractul individual de munca. in privinta indemnizatie, contractul colectiv de munca la nivel national prevede la articolul 59, alineatul (1): “Pe durata concediului de odihna, salariatii vor primi o indemnizatie ce reprezinta media zilnica a veniturilor din luna/lunile in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.”

Indemnizatia se va acorda angajatului cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu, stabileste Codul Muncii la articolul 145, alineatul (3).

Pentru problemele personale, dincolo de cele care sunt considerate speciale, angajatii isi pot lua concediu fara plata. Contractul colectiv de munca la nivel national stabileste la articolul 61, alineatul care sunt (1) evenimentele deosebite in familie sau pentru alte situatii, pentru care se acorda concediu platit:

-casatoria salariatului – 5 zile;

– casatoria unui copil – 2 zile;

– nasterea unui copil – 5 zile + 10 zile daca a urmat un curs de puericultura;

– decesul sotului, copilului, parintilor, socrilor – 3 zile;

– decesul bunicilor, fratilor, surorilor – 1 zi;

– donatorii de sange – conform legii;

– la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati, cu mutarea domiciliului in alta localitate – 5 zile.

Contractul colectiv de munca ofera posibilitatea angajatilor de a-si lua un concediu fara plata de 30 de zile, acordat o singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior, seral si fara frecventa.