Coordonator: Av. Bogdan Dobrescu

Editor articol juridic: Corina Matei

Conform legii 202/2010, indreptarea, lamurirea, inlaturarea dispozitiilor potrivnice sau completarea, nu pot fi cerute pe calea apelului sau recursului. (acest lucru a fost introdus si in noul cod de procedura civila la art 445)

 Indreptarea

-se face din oficiu sau prin cerere incidentala

-se face pentru erori sau omisiuni cu privire la nume, calitate, sustinerile partilor, erori de calcul ori alte erori materiale din hotarare sau incheiere

-cererea se justifica chiar daca greseala nu este a instantei, ci a partii

-nu ar putea tinde la modificarea adresei unde este situat un imobil, acest lucru s-ar putea indrepta doar pe baza probatoriului, deci nu in afara hotararii

-nu este necesar ca la solutionarea cererii sa participle acelasi judecator care a pronuntat hotararea

-instanta decide in camera de consiliu, fara citarea partilor, prin incheiere pronuntata in sedinta publica. Partile pot fi totusi citate daca instanta socoteste ca sunt necesare lamuriri

-partile nu sunt obligate la cheltuieli de judecata daca cererea de indreptare a fost admisa

-incheierea prin care se solutioneaza cererea de indreptare este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea principala ( art. 446 NCPC)

-pronuntarea hotararii in contradictoriui cu o alta persoana decat cea care a fost cheamta nu este o greseala materiala, ci o greseala de judecata.

-omisiunea de a se pronunta asupra unui capat de cerere este o greseala de judecata, nu o greseala materiala

-nu se poate cere completarea datelor de identificare cu initiala tatalui, daca in realitate se urmareste schimbarea persoanei paratului din dispozitivul hotararii

-daca una dintre persoanele chemate, nu mai figureaza in process la rejudecare, fiind omisa si din dispozitivul acestor hotarari, instanta nu poate completa dispozitivul cu o simpla cerere, deoarece hotararea a devenit definitiva.

-daca in dispozitiv, instanta a omis sa indice locul situarii terenului, acest lucru presupune o completare, nu o indreptare.

Completarea

-atunci cand instanta a omis sa se pronunte asupra unui capat de cerere principal sau accesoriu, ori asupra unei cereri conexe sau incidentale se va putea cere completarea hotararii in acelasi termen prevazut pentru a declara apel sau recurs impotriva hotararii. Daca hotararea a fost data in caile extraordinare de atac sau in fond dupa casarea cu retinere, se poate cere completarea in 15 zile de la pronuntare. (art. 444 NCPC)

-se poate cere completarea si in cazul in care instanta a omis sa se pronunte asupra cererilor martorilor, expertilor, traducatorilor, interpretilor sau aparatorilor, cu privire la drepturile lor.

-cererea de completare se va solutiona de urgenta, cu citarea partilor, prin hotarare separata care se va atasa la hotarare. Inchierea va putea fi atacata cu aceeasi cale de atac prevazuta pentru hotararea principala.

-completarea se realizeaza doar la cerere

-partile nu vor putea fi obligate la cheltuieli de judecata daca cererea a fost admisa

-nu se pot completa hotarari intermediare prin care s-a admis apelul, recursul, contestatia in anulare sau revizuirea

-se pot completa: hotarari ale primei instante prin care s-au admis sau respins cereri; hotarari prin care instanta de apel evoca fondul; hotarari date de instanta de recurs, date in fond dupa casare cu retinere; hotarari prin care, dupa ce s-a admis contestatia in anulare sau revizuirea, s-a rejudecat fondul, in masura in care pot fi atacate cu apel sau recurs.

Lamurirea

-se face doar la cererea partii interesate

-se solicita atunci cand sunt necesare lamuriri cu privire la intelesul, intinderea sau aplicarea dispozitivului unei hotarari sau care cuprinde dispozitii potrivnice. (art. 443 NCPC)

-prin aceasta cerere nu se poate modifica dispozitivul, se pot da doar explicatii

-contradictiile trebuie sa existe in dispozitiv, nu intre dispozitiv si considerente (pentru acestea hotararea se ataca cu recurs, nu se cere o lamurire)

-cererea se rezolva de urgenta in camera de consiliu, cu citarea partilor. Incheierea, care se ataseaza la dosarul cauzei, poate fi atacata cu aceeasi cale de atac prevazuta pentru hotararea principala.

-partile nu vor fi obligate la cheltuieli de judecata daca cererea de lamurire a fost admisa.

Prima initiativa din tara de a raspunde oamenilor cu probleme juridice prin e-mail GRATUIT ! ! !

Scrieti-ne problema dumneavoastra juridica la avocat@raspunsurijuridice.ro

Va grabiti sa aflati raspunsuri? Apelati-ne la 0766 88 38 75 sau 0766 88 38 23

https://plus.google.com/u/0/110226105227936026014/posts